Gedaan met laden. U bevindt zich op: Activiteitenverslagen Steunpunt Taalwetwijzer

Activiteitenverslagen Steunpunt Taalwetwijzer

Het activiteitenverslag situeert het Steunpunt Taalwetwijzer binnen de Vlaamse overheid en biedt een overzicht van de samenwerking met andere diensten. Vervolgens gaat het in op het takenpakket van de Taalwetwijzer en verschaft het inzicht in de belangrijkste thema’s van de taalwetgeving waarbinnen de activiteiten kaderen. Daarnaast licht het verslag de specifieke werkzaamheden van het afgelopen werkjaar toe.