Gedaan met laden. U bevindt zich op: Richtlijnen over de bevlagging van openbare gebouwen

Richtlijnen over de bevlagging van openbare gebouwen

De verschillende overheden in Vlaanderen hebben elk hun eigen vlag. De officiële vlag van de Vlaamse Gemeenschap is geel met een zwarte leeuw, met rode klauwen en een rode tong.

De Vlaamse overheid heeft richtlijnen vastgelegd voor het uithangen van de verschillende vlaggen via een omzendbrief. Die richtlijnen bepalen:

 • de data waarop bepaalde vlaggen moeten of mogen worden gehesen
 • de orde van voorrang of de volgorde waarin de vlaggen aan de masten moeten worden gehesen.

Die richtlijnen gelden voor alle gebouwen van de Vlaamse overheid, de provincies, gemeenten en districten, inclusief gebouwen van gemeentelijke en provinciale scholen, OCMW's en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, binnen het Nederlandse taalgebied en binnen het tweetalige gebied Brussel-hoofdstad.

Data waarop de vlaggen gehesen worden

De Vlaamse vlag moet elk jaar gehesen worden op 11 juli, de officiële feestdag van de Vlaamse Gemeenschap. Samen met de Vlaamse vlag mogen dan ook andere vlaggen gehesen worden, als de juiste volgorde van de vlaggen gerespecteerd wordt.

De Vlaamse vlag moet verplicht uitgehangen worden op volgende data:

20 januari

verjaardag van H.M. Koningin Mathilde

17 februari (halfstok)

ter nagedachtenis van de overleden leden van de
koninklijke familie

7 april

dag ter ere van de Belgische soldaten die overleden
zijn tijdens vredesoperaties, met inbegrip van
de humanitaire operaties sinds 1945

15 april

verjaardag van Z.M. Koning Filip

1 mei

Dag van de Arbeid

5 mei

Dag van de Raad van Europa

8 mei

V-dag

9 mei

Dag van de Europese Gemeenschap

6 juni

verjaardag van Z.M. koning Albert II

2 juli

huwelijksverjaardag van HH. MM. Koning Albert II
en Koningin Paola

11 juli

Feest van de Vlaamse Gemeenschap

21, 22 en 23 juli

Nationale Feestdag

11 september

verjaardag van H.M. Koningin Paola

24 oktober

Dag van de Verenigde Naties

11 november

Wapenstilstand

15 november

Koningsdag

4 december

huwelijksverjaardag van HH MM Koning Filip en
Koningin Mathilde

(geen vaste datum)

dag van de Europese verkiezingen

In de praktijk moet de Vlaamse vlag op bovenvermelde dagen altijd samen gehesen worden met de Belgische en de Europese vlag, behalve voor deze uitzonderingen:

 • op 8 mei en 11 november hoeven alleen de Vlaamse en de Belgische vlag gehesen te worden. Het hijsen van de Europese vlag mag, maar is niet verplicht.
 • op 9 mei en op de dag van de Europese verkiezingen hoeven alleen de Vlaamse en de Europese vlag gehesen te worden. Het hijsen van de Belgische vlag mag, maar is niet verplicht
 • op 11 juli hoeft alleen de Vlaamse vlag gehesen te worden. Het hijsen van de Belgische en Europese vlag mag, maar is niet verplicht.

Op dagen dat het niet verplicht is om de Vlaamse vlag uit te hangen, is het toch toegestaan om één of meerdere vlaggen uit te hangen. Aan de Vlaamse overheidsgebouwen hangt de Vlaamse vlag permanent uit. De gemeenten en provincies hebben de vrije keuze om vlaggen permanent uit te hangen of niet.

Bij bijzondere gebeurtenissen geeft de overheid specifieke instructies voor de bevlagging, bijvoorbeeld bij:

 • het huwelijk of het overlijden van het staatshoofd
 • het officiële bezoek van buitenlandse staatshoofden
 • specifieke herdenkingen of andere speciale omstandigheden en tragische gebeurtenissen.

Dan kunnen de vlaggen bijvoorbeeld halfstok hangen, als teken van rouw.

De orde van voorrang

Voor de officiële vlaggen bestaat een orde van voorrang. Dat betekent dat de ene vlag voor een andere komt als ze samen moeten worden gehesen. Het aantal beschikbare vlaggen heeft een invloed op de orde van voorrang, meer bepaald of het om een even (2, 4, 6 …) of een oneven (1, 3, 5 …) aantal vlaggen gaat.

De orde van voorrang is de volgende:

 1. Belgische vlag
 2. Vlaamse vlag
 3. Europese vlag
 4. vlag van de provincie
 5. vlag van de gemeente

Als u de volgorde van de vlaggen moet bepalen, dan gaat u - concreet of in gedachten - met uw rug tegen het te bevlaggen gebouw staan.

Is het aantal op te hangen vlaggen oneven? Dan hangt u de eerste vlag aan de middelste vlaggenmast. Voorbeeld: 5 3 1 2 4

Is het aantal vlaggen even? Dan hangt u de eerste vlag ook in het midden, op deze manier: 6 4 2 1 3 5

Als een of meer vlaggen niet worden gehesen, worden de daaropvolgende vlaggen een of meer rangen naar voren geschoven. Als bijvoorbeeld de Belgische vlag niet gehesen hoeft te worden, schuiven de Vlaamse vlag, de Europese vlag, de provincievlag en de andere vlaggen één plaats naar voren.

Omzendbrief

Lees meer over deze richtlijnen in de Omzendbrief VR 2015/37(PDF bestand opent in nieuw venster) van 26 juni 2015 inzake richtlijnen voor de Vlaamse Regering, de diensten en instellingen van de Vlaamse overheid en de provincies, de gemeenten en de districten voor de bevlagging van de openbare gebouwen en de uitvoering van het Vlaamse volkslied.