Voor de ondersteuning van haar ICT-behoeften heeft de Vlaamse overheid een gemeenschappelijk aanbod aan diensten. Het huidige gemeenschappelijke ICT-dienstverleningsaanbod is opgedeeld in verschillende raamovereenkomsten. De contracten werden van bij de start ook opengesteld naar de lokale en provinciale besturen.

Op de website Overheid.vlaanderen.be vindt u meer uitleg over de lopende en de afgelopen contracten met links naar de contractdocumenten. Die documenten worden regelmatig geactualiseerd. Als u meer recente informatie wenst, dan kunt u dit via e-mail melden aan info-ict@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie).