Het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024 en de Beleidsnota 2019-2024 ICT en Facilitair Management bepalen de doelstellingen van het VRD 2-programma.

Via gerichte innovatieve en gefocuste digitaliseringsprojecten wordt ingezet op:

  • Een state-of-the-art digitale dienstverlening aan burger, ondernemer en vereniging.
  • Het optimaal verzamelen, delen en combineren van data tot kennis en inzichten.
  • Het zoveel mogelijk automatiseren van standaardtaken en basisfunctionaliteiten.
  • Het verzekeren van een betrouwbare basisinfrastructuur, net als het verzekeren van performante en veilige dienstverlening en datadeling.
  • Het bevorderen van interbestuurlijke samenwerking en samenwerking met private partners.

Deze doelstellingen worden verder geconcretiseerd in het strategisch plan van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid.