Gedaan met laden. U bevindt zich op: Onder de hoede van het Stuurorgaan

Onder de hoede van het Stuurorgaan

Het programma VRD 2 werd onder de hoede geplaatst van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid. Het Stuurorgaan waakt erover dat het programma resultaten oplevert die maximaal beantwoorden aan de verwachtingen van de Vlaamse entiteiten en lokale besturen. Dit moet zorgen voor een versnelde digitale transformatie van de dienstverlening aan burger, ondernemer en vereniging.

Het strategisch plan van het Stuurorgaan geeft verder vorm aan de uitvoering van het programma VRD 2. De ambities binnen 4 functionele focusdomeinen bepalen het kader voor 6 prioritaire gemeenschappelijke functionaliteiten die samen de betrouwbare basisinfrastructuur voor een performante en veilige dienstverlening en datadeling uitmaken.