Voor 2021 wordt door de Vlaamse Regering 5 miljoen euro voorzien voor het programma VRD 2. Op basis van volgende criteria werden 8 projecten geselecteerd om technische componenten uit te bouwen:

 • Die generiek inzetbaar zijn door de Vlaamse entiteiten en lokale besturen en waarvoor concrete en specifieke klantenbehoeften gekend zijn.
 • Die de adoptiegraad en de bedrijfszekerheid van deze generieke componenten verhogen.
 • Die binnen het tijdsbestek van 1 jaar zelfstandig bruikbare functionaliteiten opleveren met onmiddellijke meerwaarde voor de gebruikers.

Meer informatie is te vinden in de beslissing van de Vlaamse Regering.

 • Stap 1

  Vlotter Aansluiten op Generieke Componenten

  Om het aansluitingsproces op diverse generieke componenten te optimaliseren, worden volgende acties geïnitieerd:

  • Een ‘vliegende ploeg’ wordt opgericht voor het end-to-end technisch ondersteunen van Vlaamse entiteiten en lokale besturen bij het eerste gebruik van de component ‘Mijn Burgerprofiel’.
  • Om de generieke componenten meer ingang te doen vinden bij de lokale besturen, wordt een toegewezen aanspreekpunt voor de lokale dienstenleveranciers aangesteld.
  • De component die toelaat dat een burger of ondernemer de status van zijn dossier bij de overheid kan opvolgen wordt aangepast zodat deze sneller en laagdrempelig kan geïntegreerd worden in de systemen van de Vlaamse entiteiten en lokale besturen zonder de noodzaak voor iedere afzonderlijke entiteit om hiervoor eigen applicaties te ontwikkelen.
  • De aansluiting op het MAGDA-gegevensdelingsplatform wordt sterk vereenvoudigd en geautomatiseerd, met sterk ingekorte doorlooptijden tot gevolg.
  • Onderliggend wordt het beheren van certificaten via de bouwsteen van het Facilitair Bedrijf (VO-DCB) vereenvoudigd.
 • Stap 2

  Aanvraagmodule

  In 2021 wordt de basis gelegd voor een generieke aanvraagmodule met implementatie in Mijn Burgerprofiel en het e-loket voor ondernemers. Volgende functionaliteiten worden opgeleverd:

  • Een generieke formulierenmodule.
  • Generiek inplugbare componenten met standaard geïntegreerde koppelingen naar (authentieke) bronnen en/of vooraf bepaalde business logica.
  • De distributie van de aangeleverde informatie en documenten naar de dossierbehandelingssystemen van de aangesloten entiteiten.
  • Een standaard integratie met het toegangsbeheer.
 • Stap 3

  Bedrijfszekerheid verhogen van generieke componenten

  Door middel van gerichte investeringen wordt de geplande vernieuwing van het MAGDA-gegevensdelingsplatform versneld zodat tegen eind 2021 naast een algemeen hogere bedrijfszekerheid en state-of-the-art informatieveiligheidsgaranties ook een efficiëntere en kortere doorlooptijd kan gegarandeerd worden voor het ontwikkelen en uitrollen van nieuwe diensten en het ontsluiten van bijkomende databronnen.

 • Stap 4

  Lokale Besluiten als geLinkte Open Data (LBLOD)

  Lokale besluiten als geLinkte Open Data (LBLOD) zet in op een verregaande vorm van decentrale data-inwinning. Het is een methode om relevante data vertrekkend vanuit een lokaal besluit op een gestructureerde en geïntegreerde manier te verzamelen en ter beschikking te stellen voor hergebruik binnen en buiten de overheid.

 • Stap 5

  Aanmelden+

  De mogelijkheden van het Vlaamse gebruikers- en toegangsbeheer worden versterkt voor het aanmelden van burgers, ondernemingen en derde partijen op Vlaamse platformen, wat enerzijds zal zorgen voor een kwalitatievere gebruikerservaring en een uitbreiding van het gebruik van de Vlaamse platformen binnen de samenleving.

 • Stap 6

  Documentendienst+

  Met de MAGDA-documentendienst kunnen de Vlaamse administratie en de lokale besturen vandaag al documenten digitaal aanleveren bij de burger, ondernemer of voorziening. De mogelijkheden worden nu uitgebreid met een functionaliteit voor burgers, ondernemers en derde partijen om digitaal te antwoorden, ondertekend waar nodig, op het ontvangen document.

 • Stap 7

  Bestanden en data delen via een vertrouwde derde partij

  Het beheersen van de COVID 19-crisis toont aan dat een efficiënte en veilige uitwisseling van gegevens tussen de administraties onderling én met andere maatschappelijke spelers van cruciaal belang is. Hiervoor wordt een gebruiksvriendelijk en veilig (ad hoc) data-uitwisselingsplatform voor gevoelige persoonsgegevens uitgewerkt. Daarnaast wordt een volledig geautomatiseerde anonimisatie- en pseudonimisatie-functionaliteit opgezet

 • Stap 8

  Uniek identificeren van feitelijke verenigingen

  Een omgevingsanalyse van bestaande (gedeeltelijke) systemen voor het identificeren van feitelijke verenigingen wordt uitgevoerd en mogelijke oplossingsscenario’s geïdentificeerd om ook feitelijke verenigingen toegang te verlenen tot state-of-the-art digitale dienstverlening.