Het VRD 2-programma rendeert het beste als het inzet op essentiële basisfunctionaliteiten, goede infrastructuur en een vlotte interbestuurlijke samenwerking.

VRD 2 pakt daarom die componenten aan die gemeenschappelijk zijn en aanvullend op de businessprocessen van de entiteiten, waardoor het programma de digitalisering van de overheid als geheel versnelt, en digitale diensten meer matuur maakt.

Functionele focusdomeinen

Functionele focusdomeinen

 • Stap 1

  Focusdomein 1

  Stroomlijnen van sites en loketten De ambitie is om ervoor te zorgen dat de dienstverleningen door de verschillende overheidsinstanties via “één unieke digitale voordeur in de Dorpsstraat” worden aangeboden. Voor burgers, ondernemingen en verenigingen is het belangrijk om een gestroomlijnd proces te ervaren en goed geholpen te worden, zonder te hoeven weten met welke overheidsinstantie ze contact hebben. Een burger, onderneming of vereniging zou zo via een Vlaamse site, of via de site en het e-loket van zijn lokale overheid, toegang moeten kunnen krijgen tot de volledige dienstverlening van Vlaamse en lokale overheden (‘no wrong door’ principe).

 • Stap 2

  Focusdomein 2

  Ontwikkelen van gemeenschappelijke loketfunctionaliteiten De ambitie is om in te zetten op een samenhangend, coherent geheel van loketfunctionaliteiten die door de burger als één geheel ervaren wordt. Zo worden de loketfunctionaliteiten inplugbaar gemaakt in de Vlaamse en lokale sites en diensten. Zeker voor die functionaliteiten en diensten met een hoog aantal gebruikers en een hoge gebruiksfrequentie loont het de moeite om bestaande loketfunctionaliteiten gemeenschappelijk te ontwikkelen en te verbeteren.

 • Stap 3

  Focusdomein 3

  De generieke delen van user journeys automatiseren De ambitie in dit focusdomein is om datadiensten slim te koppelen zodat een user journey steeds meer geautomatiseerd verloopt, bijvoorbeeld met het automatisch starten van een dossier, een melding als een persoon in aanmerking komt voor een premie, tot en met de automatische rechtentoekenning en automatische dossierbehandeling. Dit zal voor bepaalde dienstverleningen tot een grondige herziening van processen leiden.

 • Stap 4

  Focusdomein 4

  Een datagedreven beleid mogelijk maken De ambitie is om de schat van gegevens binnen de Vlaamse administratie en bij de lokale overheden zo te beheren dat beleidsvoorbereiding en -evaluatie accurater worden dan ooit. De COVID-crisis heeft als geen ander het belang van goede, uitwisselbare data aangetoond om beleidsmakers toe te laten de juiste en gerichte maatregelen te nemen. Administratieve gegevens horen daarbij, maar zeker ook sensorgegevens en persoonsgegevens. Om die reden is van belang dat de data geanonimiseerd kan verwerkt worden.

Prioriteiten

Voor het programma VRD 2 werden in het strategisch plan van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid 6 prioriteiten bepaald:

 • Stap 1

  Mijn Burgerprofiel

  Mijn Burgerprofiel verder uitbouwen tot het ‘de unieke digitale voordeur in de Dorpstraat’ en hét opvolgsysteem van de Vlaamse en lokale dienstverlening aan burgers.

 • Stap 2

  E-loket voor ondernemers

  Het e-loket voor ondernemers verder uitbouwen tot de unieke toegangspoort tot, en het opvolgsysteem van, de Vlaamse dienstverlening en ondersteuning aan ondernemers via éénmalige aanmelding.

 • Stap 3

  Lokale Besluiten als geLinkte Open Data

  Lokale Besluiten als geLinkte Open Data verder uitbouwen als een manier om meerwaarde te creëren op data die interbestuurlijk beheerd en uitgewisseld wordt tussen lokale overheden en de Vlaamse overheid.

 • Stap 4

  Kruispuntbank Vlaanderen/MAGDA

  Kruispuntbank Vlaanderen/MAGDA tot de data-draaischijf binnen de Vlaamse publieke sector maken door het data-aanbod verder uit te breiden, een hoogwaardige dienstverlening te garanderen, databronnen te ontsluiten zodat ze inzetbaar zijn voor beleidsanalyses, en (artificiële) intelligentie toevoegen zodat kan gewerkt worden aan (semi-)automatische dossierbehandeling.

 • Stap 5

  Webplatform

  Webplatform uitbouwen tot het gemeenschappelijk platform van de Vlaamse overheid waar entiteiten hun doelpubliek beter mee kunnen informeren en begeleiden bij het digitaal regelen van hun zaken met de overheid. Webplatform en Mijn Burgerprofiel versmelten de komende jaren tot één loketoplossing waar gebruikers zich informeren en oriënteren, dienstverlening aanvragen en opvolgen, en die dienstverlening waar mogelijk ook volledig digitaal afgeleverd krijgen.

 • Stap 6

  Generieke loketfunctionaliteiten

  Generieke loketfunctionaliteiten, zoals aanmelden, dienstverlening aanvragen of statusmeldingen versturen en opvolgen, verbeteren en uitbouwen zodat ze vlot inplugbaar zijn in Vlaamse en lokale sites. We zetten eerst in op die functionaliteiten voor een hoog aantal gebruikers en met een hoge gebruiksfrequentie om een zo groot mogelijke impact te hebben.