Voertuig aanpassen om er zelf mee te rijden? Eerst naar CARA

Hebt u een mobiele beperking en wilt u uw voertuig laten aanpassen om er zelf mee te rijden? Dan moet u eerst naar CARA(opent in nieuw venster), het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing. CARA maakt een lijst met noodzakelijke aanpassingen en gebruikt daarvoor de geharmoniseerde codes uit het koninklijk besluit over het rijbewijs(opent in nieuw venster).

Procedure om voertuig aan te passen voor persoon met beperking

U bent een particulier of niet-erkende fabrikant

Verzamel deze informatie voor de aanvraag:

 • Over het voertuig:
  • merk
  • type en versie
  • Europees goedkeuringsnummer of PVG-nummer als u een ouder voertuig wilt ombouwen
  • chassisnummer
  • kopie van het gelijkvormigheidsattest en de bijbehorende deelgoedkeuringen.
 • Over de eigenaar:
  • contactgegevens: naam, adres en telefoonnummer
  • rijksregisternummer of btw-nummer
  • attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), waaruit de erkenning als persoon met een handicap blijkt.
 • Over de aanpassingen aan het voertuig:
  • beschrijving van de verbouwing met vermelding van elk gebruikt onderdeel met zijn respectieve goedkeuring en de bijbehorende geharmoniseerde codes uit het koninklijk besluit over het rijbewijs, en een kopie van alle documentatie
  • contactgegevens van de verbouwer: naam, adres, telefoonnummer en rijksregisternummer of btw-nummer.

U stuurt uw aanvraag naar een erkende technische dienst. Die kijkt alle gegevens na, voert testen uit als dat nodig is en vult uw aanvraag verder aan. Dan dient de technische dienst uw dossier in bij de cel Homologatie van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

U bent een erkende fabrikant

Als erkende fabrikant kunt u via BEVASYS/Fastlane een goedkeuring aanvragen voor de verbouwing van 1 voertuig of van een kleine reeks.

Deze gegevens dient u in wanneer u een individuele goedkeuring of een typegoedkeuring kleine serie aanvraagt:

 • Over het voertuig:
  • merk
  • type en versie
  • Europees goedkeuringsnummer of PVG-nummer als u een ouder voertuig wilt ombouwen
  • chassisnummer
  • kopie van het gelijkvormigheidsattest en de bijbehorende deelgoedkeuringen.
 • Over de eigenaar:
  • contactgegevens: naam, adres en telefoonnummer
  • rijksregisternummer of btw-nummer
  • attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), waaruit de erkenning als persoon met een handicap blijkt.
 • Over de aanpassingen aan het voertuig:
  • beschrijving van de verbouwing met vermelding van elk gebruikt onderdeel met zijn respectieve goedkeuring en de bijbehorende geharmoniseerde codes uit het koninklijk besluit over het rijbewijs, en een kopie van alle documentatie
  • contactgegevens van de verbouwer: naam en adres.

Verdere procedure:

 • Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken onderzoekt of alle verbouwingen gebeuren met bekende en goedgekeurde systemen en onderdelen.
 • Na de verbouwing bezorgt u aan de eigenaar van het voertuig:
  • een nieuw identificatieplaatje met:
   • naam van de fabrikant
   • nummer van de individuele goedkeuring
   • identificatienummer van het voertuig
   • technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand
   • technisch toelaatbare maximummassa op iedere as
   • technisch toelaatbare maximummassa van het samenstel indien relevant.
  • een nieuw gelijkvormigheidsattest met:
   • opsomming van aanpassingen met de gebruikte onderdelen en hun goedkeuringen
   • verwijzing naar een bijlage met een volledige beschrijving per aanpassing
   • nieuw goedkeuringsnummer
   • verwijzing naar het oorspronkelijke goedkeuringsnummer.