Gedaan met laden. U bevindt zich op: Uitgangspunten Terra Patrimonium- en energiedatabank Vlaanderen

Uitgangspunten

 • Nastreven één-loket-principe: ontsluiten van data door middel van één loket
  • De invoermodule voor het decentraal invoeren van vastgoedgegevens door de entiteiten van de Vlaamse overheid in een centrale databank draagt daartoe bij.
  • De rapportering van de entiteiten kan daardoor op verschillende domeinen – bijvoorbeeld het bedrijfsvervoersplan, het energieverbruik van de gebouwen – automatisch en dus efficiënter verlopen.
 • De Terra Patrimonium- en energiedatabank Vlaanderen is publiek ontsloten via de website van Het Vlaams Energiebedrijf.
 • De resultaten wegen op tegen de geïnvesteerde middelen en tijd. Er bestond voorheen immers geen overzicht van de gronden en gebouwen van de Vlaamse overheid. Bevragingen in het kader van parlementaire vragen waren tijdrovend, ad hoc en 'one-shots'.
 • Er wordt steeds verder gebouwd aan de databank, waarbij het hergebruik van reeds ontwikkelde tools en datamodellen een belangrijke rol speelt.
 • Inhoudelijk wordt er samengewerkt met verschillende belanghebbende entiteiten om te rapporteren in het kader van hun specifieke beleidsdoelstellingen. Zij staan ook in voor de financiering van de nodige aanpassingen en rapportering.
  • Ruimte Vlaanderen en Wonen Vlaanderen: de databank is opgenomen in de acties m.b.t. het Grond- en Pandenbeleid, de webkaarten worden gebruikt voor opzoekingen i.h.k.v. de pachtwet.
  • Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap: nauwe samenwerking i.h.k.v. energierapportering van gebouwen en de uitwisseling van gegevens uit de EPC-databank.
  • Het Agentschap Onroerend Erfgoed: gezien de Vlaamse overheid heel wat onroerend erfgoed heeft, werd er door GIS-overlay informatie over de beschermde gronden en gebouwen toegevoegd aan de Terradatabank.
  • Het Agentschap Digitaal Vlaanderen: het agentschap neemt de Terradatabank op als authentieke databron en zet deze in bij andere systemen, zoals het personeelsregistratiesysteem en managementrapportering.