Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vastgoedbeheer Vastgoed

Vastgoedbeheer

Het Facilitair Bedrijf beheert de huurcontracten en de relatie met de eigenaars van gebouwen waarin Vlaamse ambtenaren zijn gehuisvest. Ze leveren ook praktische, technische en juridische ondersteuning bij de inhuring, aankoop, verkoop of verhuur van een (deel van) een gebouw.

Dienstverlening

Bij inhuring of aankoop van een gebouw kunnen wij samen met jou de prospectie organiseren. Indien je zelf al een aantal alternatieven voor ogen hebt, kunnen wij samen met jou nagaan welke de meest geschikte locatie voor jou is. We toetsen de verschillende voorstellen aan de geldende reglementering, de juridische en de praktische aspecten inzake huisvesting. Vervolgens begeleiden we je tot aan de laatste stap van de procedure, namelijk de ondertekening van het contract.

Het Facilitair Bedrijf kan ook een huurcontract of een verhuurcontract voor jou beheren. Wij volgen dan de contractuele verplichtingen voor je op (betalingstermijnen, indexeringen, opzeggingstermijnen,…). Indien je dat wenst, beheren wij ook de budgetten voor jou en regelen wij de betaling (en bij verhuur de inning) van de huurgelden.

Aanvragen dienstverlening op nieuwe locatie

 • Stap 1

  Vraag intern bij je databeheerder vastgoed (Excel bestand opent in nieuw venster)na of het gebouw in de Terra Patrimonium- en energiedatabank Vlaanderen staat en de gegevens volledig ingevuld zijn. De databeheerder vastgoed wordt aangeduid door de vastgoedverantwoordelijke en zorgt voor het invoeren en up-to-date houden van de vastgoedgegevens voor de entiteit.

 • Stap 2

  Van zodra de gegevens ingevoerd zijn, kun je als klant ondersteuning vragen. Dit dient te gebeuren via facilipunt.

 • Stap 3

  Ingelogd op facilipunt, kies je voor ‘Vraag aan Het Facilitair Bedrijf'. Kies bij dienstverlening voor ‘andere dienstverlening’ en bij ‘soort’ voor ‘nieuw gebouw’ en omschrijf in het vrij tekstveld de dienstverlening die je van Het Facilitair Bedrijf wilt.

 • Stap 4

  De facilipuntmedewerker laat je weten welke van de gevraagde diensten Het Facilitair Bedrijf kan aanbieden op deze locatie.

(Her)huisvestingsprojecten

Klanten kunnen een beroep doen op de ruime ervaring en de multidisciplinaire expertise van Het Facilitair Bedrijf voor alle advies, begeleiding en/of coördinatie bij de (her)huisvesting van hun diensten.

Conform de ruimere beleidsvisie fungeert Het Facilitair Bedrijf als ‘front office’ voor alle aspecten m.b.t. Het Nieuwe Werken en wordt de (her)huisvesting van diensten van de Vlaamse overheid steeds gekaderd binnen de beslissing van de Vlaamse Regering met betrekking tot de implementatie van Het Nieuwe Werken.

Binnen het kader en de principes van Het Nieuwe Werken streeft Het Facilitair Bedrijf echter steeds naar maatwerk voor elke klant, opdat de (her)huisvesting van alle diensten van de Vlaamse overheid steeds zo optimaal mogelijk zou zijn afgestemd op de specifieke behoeften, processen en dienstverlening van elke entiteit.

De door Het Facilitair Bedrijf aangeboden dienstverlening is er dan ook op gericht om de klant doorheen alle fases optimaal te begeleiden en ondersteunen met vakkundig advies en een nauwgezette projectbewaking, zodat klanten zich steeds ten volle kunnen toeleggen op hun eigen kerntaken.

Aan de hand van een duidelijke samenwerkingsovereenkomst met de klant kan Het Facilitair Bedrijf dan ook de volledige coördinatie van het (her)huisvestingsproject verzorgen, van de behoeftebepaling en marktverkenning over de aanbestedingen en/of contractonderhandelingen tot en met de verhuis en nazorg.

Voor deze dienstverlening geldt verplichte afname bij Het Facilitair Bedrijf voor:

 • De (her)huisvesting van entiteiten met of zonder rechtspersoonlijkheid in gebouwen waarvoor Het Facilitair Bedrijf (geheel of gedeeltelijk) fungeert als functionele eigenaar of huurder (VAC’s, grote kantoorgebouwen waar meerdere entiteiten samen gehuisvest zijn, buitenlandse huizen)
 • De (her)huisvesting van entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid in kantoorgebouwen.

Verder staat deze dienstverlening als vrije afname open voor alle entiteiten van de Vlaamse overheid.

Leegstandsbeheer

Leegstandsbeheer is een instrument om leegstand en onderbenutting tegen te gaan en hergebruik en tijdelijke invulling te stimuleren.

Het Facilitair Bedrijf beheert haar eigen leegstaande gebouwen in afwachting van verkoop of herbestemming.

Mogelijke problemen bij leegstand die zich kunnen voordoen zijn: verval, vernieling, brandstichting, kraak en overlast voor de omgeving.

Het leegstandsbeheer doen we afhankelijk van de toestand van het onroerend goed via onze eigen gebouwbeheerders die controle doen en toezicht houden of in samenwerking met een externe leegstandsbeheerder.

In geval van samenwerking met een externe leegstandsbeheerder wordt telkens bekeken wat opportuun is om het pand te vrijwaren van problemen. Dit kan zijn door periodieke controles, camerabewaking en/of tijdelijk gebruik. Met het tijdelijk gebruik wordt getracht een maatschappelijke nood te vervullen. Mensen die nood hebben aan een goedkope woon- en/of werkplaats zoals bv een kunstenaarsatelier, kunnen dankzij leegstandsbeheer gebruik maken van vastgoed van de overheid dat on(der)benut is. De gebruiker die het onroerend goed tijdelijk, geheel of gedeeltelijk ter beschikking krijgt, wordt gescreend en aangesteld door de externe leegstandsbeheerder.

Met de gebruiker wordt een overeenkomst ‘bezetting ter bede’ opgesteld met een opzegperiode van 3 tot 4 weken, zodat het goed snel terug beschikbaar kan zijn.

Inspiratie voor tijdelijke invulling kan je terugvinden op de website tijdelijkgebruiken.be(opent in nieuw venster).