Gedaan met laden. U bevindt zich op: Samenwerking en kennisdeling Vastgoed

Samenwerking en kennisdeling

Het Facilitair Bedrijf stimuleert samenwerking en kennisdeling over vastgoedbeleid en -beheer via het Vastgoedforum en V13, motor van het Vlaamse vastgoed.

Vastgoedforum

Om op een overheidsbrede manier aan vastgoed als een strategische troef actief te werken, is er een stimulerende structuur nodig. Een beleid gericht op samenwerking, kennis- en ervaringsdeling heeft behoefte aan een samenwerkings- en uitwisselingsplatform: het ‘Vlaams Vastgoedforum’. De werking van het vastgoedforum is in eerste instantie strategisch en gericht op het bereiken van gezamenlijke doelstellingen.

V13, motor van het Vlaamse vastgoed

De ‘V13, motor van het Vlaamse vastgoed’ is een beslissingsorgaan waarin de entiteiten met de grootste vastgoedportefeuilles (gronden en gebouwen) van de Vlaamse overheid zetelen.

Op de vergadering worden thema’s besproken rond vastgoed en die elke entiteit impacteren. Door overkoepelende uitdagingen te bespreken, kan gezocht worden naar een gezamenlijke oplossing.

De eerste samenkomst dateert van 24/06/2014. De vergadering heeft twee maal per jaar plaats. De agenda alsook de agendastukken worden één maand voor de vergadering uitgestuurd. Tijdens de vergadering worden de presentaties kort en bondig gehouden, waarna gedebatteerd wordt over het voorstel van beslissing.

Enkele onderwerpen die aan al bod kwamen:

  • Uitrol algemeen vastgoedbeleid Vlaamse overheid: wat is er gerealiseerd en hoe kunnen we de uitdagingen mbt vastgoed verder invullen?
  • Portefeuillebeheer overheidsbreed: zijn er processen die op elkaar kunnen afgestemd worden?
  • Energie-efficiëntie Richtlijn 2002/27/EU (EER): hoe komen tot een gezamenlijke aanpak?
  • Vlaamse aanwezigheid op MIPIM: Kunnen we onze krachten en middelen bundelen door er samen als Vlaamse overheid te staan?
  • SURE2050: hoe komen tot een klimaatneutraal vastgoed?