Gedaan met laden. U bevindt zich op: Huisvesting door Het Facilitair Bedrijf Huisvestingsbeleid

Huisvesting door Het Facilitair Bedrijf

Wil je jouw entiteit (her)huisvesten? Dan kan je rekenen op ondersteuning van Het Facilitair Bedrijf. Hoe dat juist in zijn werk gaat, kan je lezen in de omzendbrief ‘De behandeling van de huisvesting van een entiteit’ en de bijhorende nota i.v.m. de achterliggende huisvestingsprincipes.

Stappenplan

 • Stap 1

  De entiteit signaleert de behoefte aan iemand van Het Facilitair Bedrijf, de Regioverantwoordelijke, de klantenbeheerder, Team Vastgoed, … De aanvraag wordt doorgegeven aan Team Vastgoed.
  Team Vastgoed bekijkt in de vastgoedstrategie of het opportuun is dat de entiteit een onderzoek naar een inhuizing of nieuwe huisvesting aanvraagt. Hierbij wordt gekeken naar geplande projecten.

 • Stap 2

  Om de huisvestingsbehoefte goed te capteren wordt aan de entiteit gevraagd het behoeftesjabloon(Excel bestand opent in nieuw venster) zo correct en volledig mogelijk in te vullen en aan Het Facilitair Bedrijf te bezorgen. Het Facilitair Bedrijf kijkt het document vervolgens na op volledigheid en efficiënt ruimtegebruik. Dit sjabloon vormt de basis voor het overleg met Het Facilitair Bedrijf om een gepaste huisvesting te kunnen voorzien. Indien nodig licht Het Facilitair Bedrijf de werkwijze en het gebruik van het behoeftesjabloon toe.

 • Stap 3

  Het Facilitair Bedrijf en de entiteit bespreken in een overleg de behoeften opgenomen in het behoeftesjabloon.

 • Stap 4

  Op basis van het sjabloon en het daaraan gekoppelde bilateraal overleg verleent Het Facilitair Bedrijf zijn aanbeveling. De entiteit beslist over de finale behoeftebepaling en motiveert deze onder meer op basis van de bovenvermelde aanbeveling van Het Facilitair Bedrijf.

 • Stap 5
  • huisvesting in een bestaande locatie: Het Facilitair Bedrijf valideert de behoeften.
  • huisvesting in een nieuwe locatie de Inspectie van Financiën valideert de behoeften.
   • in het kader van huisvesting voor één entiteit, stuurt de entiteit de aanvraag door naar de Inspecteur van Financiën die toegewezen is aan zijn Vlaamse minister
   • in het kader van huisvesting voor meerdere entiteiten, stuurt Het Facilitair Bedrijf de aanvraag globaal door naar de Inspecteur van Financiën die toegewezen is aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het vastgoed. Deze aanvraag bevat minstens de finale behoeftebepaling(en) van de betrokken entiteiten.
  • Bij een negatief advies van de Inspectie van Financiën kan de functioneel bevoegde minister van de betrokken entiteit de procedure starten zoals bepaald in artikel 53 en 54 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 ter uitvoering van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019(opent in nieuw venster).

  Het resultaat van deze stap is een gevalideerde behoefte.

 • Stap 6

  Het Facilitair Bedrijf werkt met de gevalideerde behoefte een of meerdere oplossingen uit in overleg met de entiteit.

 • Stap 7

  Het Facilitair Bedrijf vraagt in het geval van nieuwe huisvesting advies over het voorstel aan de Inspecteur van Financiën die toegewezen is aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het vastgoed. De administratieve controle en de begrotingscontrole worden verder gevolgd. Als de behoeften wijzigen tijdens de uitvoering van de nieuwe huisvesting, kan een extra advies aan de Inspecteur van Financiën die toegewezen is aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het vastgoed worden gevraagd.

Huisvestingsprincipes hybride werken

Om tegemoet te komen aan die nieuwe hybride werkrealiteit werden de huisvestingsprincipes in de gebouwen in beheer van Het Facilitair Bedrijf aangepast. Wat die precies inhouden, leggen we uit op volgende webpagina. Een korte video vat het allemaal samen.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag? Kijk dan eerst naar de veelgestelde vragen. Het antwoord niet gevonden? Neem dan contact met ons op via Facilipunt.(opent in nieuw venster)