Gedaan met laden. U bevindt zich op: Huisvestingsbeleid Beleid

Huisvestingsbeleid

De Vlaams minister bevoegd voor vastgoed kiest duidelijk voor een proactief vastgoedbeleid en een dynamisch vastgoedbeheer van de gebouwen in portefeuille van de Vlaamse overheid.

Vastgoedstrategieën

Behandeling huisvesting door Het Facilitair Bedrijf

De dienstverlening en procedure voor entiteiten die gehuisvest worden in gebouwen, die beheerd worden door Het Facilitair Bedrijf, zijn duidelijk gesteld in de omzendbrief ‘De behandeling van de huisvesting van een entiteit’. De omzendbrief moet Het Facilitair Bedrijf toelaten om elke behoefte te analyseren en te valideren, om zo de entiteit gepast te huisvesten.

Hybride werken

Het Hybride werken werd ingevoerd begin 2021 en draait om resultaatgericht werken en leidinggeven op basis van vertrouwen en dialoog. Personeelsleden werken hierbij vanuit verschillende werkomgevingen en -locaties samen, maar blijven verbonden door technologie en fysieke samenkomsten. Hierbij is plaats- en tijdsonafhankelijk werken mogelijk, in functie van de aard van de werkactiviteit en met het organisatiebelang en klantenperspectief voorop. Voor het aantal werkplekken wordt gerekend met 50% van de som van het aantal personeelsleden die een entiteit mag hebben tegen 2024 en het aantal externen in dienst. De ratio gedeelde/toegewezen zone is 30/70. Dit betekent dat een entiteit met 100 koppen 35 werkplekken ter beschikking krijgt in de toegewezen zone, en 15 werkplekken worden ingezet in de gedeelde zone.

Nulnorm voor papieren dossiers

De nulnorm werd voor het eerst gebruikt in Kantoor 2023 (Marie-Elisabeth Belpairegebouw). Op 5 februari 2021 werd het concept bevestigd in het strategisch vastgoedplan van de Vlaamse overheid.

Door het plaats- en tijdsonafhankelijk werken en de digitale ambities van de Vlaamse overheid ontstaan er steeds minder papieren dossiers. De nulnorm, die samen met het Hybride Werken wordt uitgerold, voorziet geen archiefruimtes of rekruimte voor afgesloten, analoge bestuursdocumenten op de werkvloer en kantoorverdiepingen. Je kan ze overdragen aan het Archiefdepot in Vilvoorde of, als de selectieregels het toelaten, vernietigen.

De enige uitzondering zijn de lopende dossiers die (nog) niet digitaal behandeld kunnen worden. Voor deze absolute minderheid kan beperkte ruimte voorzien worden op de werkvloer. Tijdens het bepalen van de huisvestingsbehoeften is het daarom nodig om voor dergelijke behoeften uitvoerig en gemotiveerd aan te geven hoeveel lopende meter kastruimte je nodig acht.

Fiets- en parkeerbeleid

De Vlaamse overheid streeft een voorbeeldfunctie inzake een duurzame en efficiënte aanwending van de beschikbare ruimte en middelen na. De keuze van locatie voor een gebouw is afgestemd op een optimale bereikbaarheid met het openbaar vervoer, en een vlotte toegankelijkheid voor andere verkeersmiddelen, waarbij de keuze voor duurzame transportmiddelen optimaal ondersteund wordt door het ontwerp en de omgevingsaanleg.

Lees meer over het Fietsbeleid(PDF bestand opent in nieuw venster), het Parkeerbeleid(PDF bestand opent in nieuw venster) en het Parkeerreglement (Word bestand)voor de kantoorgebouwen in beheer van Het Facilitair Bedrijf.

In het geval van huisvesting op loopafstand van een station wordt de parkeernorm(PDF bestand opent in nieuw venster) aangescherpt tot 1 parkeerplaats per 20 personeelsleden, i.p.v. 1 op 10.

GRO als duurzaamheidsmeter

GRO is een instrument om de duurzaamheid van bouwprojecten te meten en te vergroten. De ambitie van GRO is om via een geïntegreerd ontwerpproces tot toekomstgerichte, comfortabele gebouwen te komen, waarin sterk wordt ingezet op circulair bouwen.

Projecten

Marie-Elisabeth Belpairegebouw