Gedaan met laden. U bevindt zich op: Inkanteling vastgoed Kantoor en gebouwen

Inkanteling vastgoed

Vlaanderen klimaatneutraal in 2050. Dat is het doel van de Vlaamse overheid. Dat kunnen we bereiken door in de eerste plaats al de voetafdruk van onze eigen werking aan te pakken.

Kantoorgebouwen en ander vastgoed spelen daarin een grote rol. Door volop in te zetten op duurzame huisvesting en energie-efficiëntie, kan ons vastgoedpatrimonium zelfs al in 2045 koolstofneutraal zijn. Maar de plannen gaan nog verder: door ook de beschikbare ruimte optimaal en kostenefficiënt te gebruiken.

Daar ligt de expertise van Het Facilitair Bedrijf dat nu al de grote kantoorgebouwen beheert. In de komende jaren komen er nog meer dan 100 bij, in het kader van de zogenaamde ‘Inkanteling van vastgoed’.

Video Inkanteling Vastgoed

Inhoud is aan het laden

Betere afstemming vraag en aanbod

Door vraag en aanbod van kantoor- en werkruimte op elkaar af te stemmen kan het aantal gebouwen beperkt worden.
Dit biedt een reeks voordelen en mogelijkheden:

  • minder energieverbruik
  • bepaalde infrastructuur moet maar één keer voorzien worden
  • betere benutting van bestaande voorzieningen
  • betere indeling van de beschikbare plaatsen, wat de samenwerking tussen entiteiten bevordert
  • meer ruimte voor extra faciliteiten, wat voor iedereen meer comfort betekent.
We gaan naar minder, maar beter uitgeruste, duurzame en toekomstbestendige gebouwen. Daarmee zetten we Vlaanderen op weg naar een klimaatneutrale samenleving
FG-

Frank Geets - Administrateur-generaal Het Facilitair Bedrijf

Frank Geets - Administrateur-generaal Het Facilitair Bedrijf

Start in Brussel

Het project start in Brussel. Entiteiten en diensten krijgen er een plaats in een van de 3 grote kantoorgebouwen:

  • Herman Teirlinckgebouw,
  • Hendrik Consciencegebouw en
  • het nieuwe, circulaire Marie-Elisabeth Belpairegebouw (op de plaats van de vroegere WTC 1 en 2 torens).

Ingericht om hybride te werken

Niet alleen de indeling en bezetting wordt geoptimaliseerd. De gebouwen worden tegelijk ingericht om gemakkelijker hybride te werken, met videoconferentie-voorzieningen en een veelheid aan vergaderruimtes om apart maar ook samen en verbonden te werken.

Inkantelingsprojecten