Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vastgoedwijzer 2018 Vastgoedwijzer

Vastgoedwijzer 2018

De Vastgoedwijzer maakt een momentopname van de status van het Vlaamse overheidsvastgoed, met informatie over drie thema’s: gronden, gebouwen en energie. De gegevens komen uit de vastgoeddatabank.

  • Uit de vastgoeddatabank worden elke eerste dag van de maand managementrapporten getrokken met de status van de data op die dag. De Vastgoedwijzer 2018 is gebaseerd op de managementrapporten van 1/01/2018. De Managementrapporten zullen eind deze maand beschikbaar zijn.
  • Het rapport gronden wordt één keer per jaar vernieuwd bij het binnenkomen van de informatie van Vlaamse Belastingdienst (VLABEL).
  • Het rapport energie wordt één keer per jaar vernieuwd bij het binnenkomen van de informatie van het Vlaams Energiebedrijf (VEB).

De vastgoeddatabank werd vernieuwd en zo ook de Vastgoedwijzer. Je kan de Vastgoedwijzer online raadplegen of downloaden in pdf-formaat:

In de online versie kan je navigeren via het startscherm door te klikken op het gewenste onderwerp, of je kan bovenaan via de tabs naar de gewenste informatie springen.

Als je op de gekozen pagina komt, kan je verder navigeren naar de vorige of volgende pagina door op de pijltjes aan de rechterkant te klikken. Ga terug naar het startscherm door op het ‘home’-icoontje te drukken.

Door grafieken aan te klikken, krijg je meer gedetailleerde informatie. Bij geografische kaarten kan je kiezen of de informatie per stad/ gemeente, provincie of buitenland wordt weergegeven op de kaart.

Gebouwen

Algemeen zijn er geen veranderingen in de cijfers van het vastgoed van de Vlaamse overheid ten opzichte van 2017.

  • De datakwaliteit van bijvoorbeeld de gegevens in oppervlakten en gebouwrechten verbetert geleidelijk.
  • Het aantal leegstaande en verwaarloosde panden bleef stabiel, het gaat hier vooral om woningen en openbare infrastructuur.
  • De Vlaamse Waterweg heeft met 671 gebouwen de meeste gebouwen in beheer. Deze gebouwen vertegenwoordigen 23,45% van het totaal aantal gebouwen in de vastgoeddatabank.

Gronden

VLABEL en FOD Financiën verbeterden in 2017 de datakwaliteit van de gronden. Hierdoor maken we een inhaalbeweging en kunnen we terug rapporteren over de gronden van de Vlaamse overheid. De data voor 2015, 2016 en 2017 werden verwerkt en opgenomen in de rapportage. Ten opzichte van de vorige Vastgoedwijzer Gronden 2015 ontbreken we nog de informatie over de brownfields, overstromingsgevoelige gebieden, windturbines, waarde inschatting en onroerend erfgoed. Deze informatie wordt de komende maanden verwerkt en zal terug beschikbaar zijn in de Vastgoedwijzer 2019.

Energie

In het kader van het 'Terra-project' wordt de vastgoeddatabank vanaf dit jaar verrijkt met de energieverbruiksgegevens (gas en elektriciteit) aangeleverd door het Vlaams Energiebedrijf (VEB).

Al de energiegegevens voor gas en elektriciteit werden vanaf 2013 tot 2017 geüpdatet met de verbruiksgegevens bekomen van het VEB. Hierdoor stemt data uit eerdere vastgoedwijzers mogelijk niet volledig overeen met de huidige data in de Vastgoedwijzer. De stijging in energieverbruik is te verklaren door het aanvullen van gebouwen en EAN-aansluitpunten in de vastgoeddatabank.

Het Terra-project is een samenwerking op gebied van data-uitwisseling van gegevens over ICT-infrastructuur, energie en patrimonium - tussen het Vlaams Energiebedrijf en Het Facilitair Bedrijf.