Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vastgoedwijzer 2019 Vastgoedwijzer

Vastgoedwijzer 2019

De Vastgoedwijzer maakt een momentopname van de status van het Vlaamse overheidsvastgoed, met informatie over drie thema’s: gronden, gebouwen en energie. De gegevens komen uit de vastgoeddatabank.

  • De gebouw informatie is gebaseerd op de data van 31/12/2019.
  • De data van de gronden wordt één keer per jaar vernieuwd bij het binnenkomen van de informatie van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL). Door de snellere verwerking bij VLABEL kunnen we nu gebruik maken van de data van het vorige jaar (2019). In het verleden werd er gerapporteerd op de data van het jaar -2.
  • De energieverbruiksgegevens worden één keer per jaar vernieuwd bij het binnenkomen van de informatie van het Vlaams Energiebedrijf (VEB). Voor de rapportage wordt er gebruik gemaakt van de werkelijk energieverbruiken. Informatie over energiebesparende werkzaamheden en hernieuwbare energie zijn gebaseerd op de foto van 31/12/2019.

Je kan de Vastgoedwijzer online raadplegen of downloaden in pdf-formaat:

In de online versie kan je navigeren via het startscherm door te klikken op het gewenste onderwerp, of je kan bovenaan via de tabs naar de gewenste informatie springen.

Als je op de gekozen pagina komt, kan je verder navigeren naar de vorige of volgende pagina door op de pijltjes aan de rechterkant te klikken. Ga terug naar het startscherm door op het ‘home’-icoontje te drukken.

Door grafieken aan te klikken, krijg je meer gedetailleerde informatie. Bij geografische kaarten kan je kiezen of de informatie per stad/ gemeente, provincie of buitenland wordt weergegeven op de kaart.

Gebouwen

Algemeen zijn er geen veranderingen in de cijfers van het vastgoed van de Vlaamse overheid ten opzichte van 2018.

  • De datakwaliteit van de gegevens verbetert geleidelijk. In 2019 werd een grondige controle uitgevoerd en werden dubbele gebouwen uit de databank gehaald.
  • Vanaf 1 januari 2019 behoort het Universitair Ziekenhuis Gent niet meer tot het toepassingsgebied van de vastgoeddatabank. Hierdoor verdwenen 53 gebouwen uit de databank.
  • Het aantal leegstaande en verwaarloosde panden bleef stabiel, het gaat hier vooral om woningen en openbare infrastructuur, in 2019 zijn er geen gebouwen gekraakt.
  • De Vlaamse Waterweg heeft met 616 gebouwen de meeste gebouwen in beheer. Deze gebouwen vertegenwoordigen 22,27% van het totaal aantal gebouwen in de vastgoeddatabank.

Gronden

Door het verbeteren van interne processen bij VLABEL is er een snellere aanlevering van de data van de gronden. Hierdoor kunnen we rapporteren over de gronden in beheer en eigendom van de Vlaamse Overheid in 2019. De nieuwe data voor 2018 en 2019 werden verwerkt en opgenomen in de rapportage.

In het algemeen zien we een blijvende stijging in de totale oppervlakte van de gronden die de Vlaamse Overheid in eigendom heeft. Ondanks de lichte daling in het aantal percelen in 2018 zien we toch een stijging in de totale grondoppervlakte.

De schommelingen in het aantal gronden en oppervlakte zijn te wijten aan strategische transacties in de vastgoedportefeuille van de beherende entiteiten. Zo zal bijvoorbeeld de Vlaamse Landsmaatschappij (VLM) meer transacties uitvoeren dan een gemiddelde entiteit doordat de VLM een strategisch grondbeleid voert rond ruilverkavelingen.

Energie

In het kader van het ‘Terra-project’ wordt de vastgoeddatabank sinds 2018 verrijkt met de energieverbruiksgegevens (gas en elektriciteit) aangeleverd door het Vlaams Energiebedrijf (VEB).

Al de energiegegevens voor gas en elektriciteit werden vanaf 2013 tot 2018 geüpdatet met de werkelijke verbruiksgegevens bekomen van het VEB. Hierdoor stemt data uit eerdere vastgoedwijzers mogelijk niet volledig overeen met de huidige data in de Vastgoedwijzer. De stijging in energieverbruik is te verklaren door het aanvullen van gebouwen, EAN-aansluitpunten in de vastgoeddatabank en het buiten gebruik stellen van stookolie installaties. Sinds enkele jaren zien we een sterke daling in het gebruik van stookolie. In 2015 bedroeg het totaal verbruik nog 14 GWh, in 2019 is dit minder dan 1 GWh. Dit is het resultaat van het inzetten op het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Het Terra-project is een samenwerking op gebied van data-uitwisseling van gegevens over ICT-infrastructuur, energie en patrimonium - tussen het Vlaams Energiebedrijf en Het Facilitair Bedrijf.