Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vastgoedwijzer 2020 Vastgoedwijzer

Vastgoedwijzer 2020

De Vastgoedwijzer maakt een momentopname van de status van het Vlaamse overheidsvastgoed, met informatie over drie thema’s: gronden, gebouwen en energie. De gegevens komen uit de Terra Patrimonium- en energiedatabank Vlaanderen (Terra).

  • De gebouwinformatie is gebaseerd op de data van 31/12/2020.
  • De data van de gronden wordt één keer per jaar vernieuwd bij het binnenkomen van de informatie van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL). Door de snellere verwerking bij VLABEL kunnen we nu gebruik maken van de data van het vorige jaar (2020). In het verleden werd er gerapporteerd op de data van het jaar -2.
  • De energieverbruiksgegevens zijn gebaseerd op het werkelijk totaalverbruik van de laatste volledige facturatieperiode. De energieverbruiksgegevens worden beheerd door het Vlaams Energiebedrijf (VEB). Informatie over energiebesparende werkzaamheden en hernieuwbare energie zijn gebaseerd op de foto van 31/12/2020.

Je kan de Vastgoedwijzer online raadplegen of downloaden in pdf-formaat:

In de online versie kan je navigeren via het startscherm door te klikken op het gewenste onderwerp, of je kan bovenaan via de tabs naar de gewenste informatie springen.

Als je op de gekozen pagina komt, kan je verder navigeren naar de vorige of volgende pagina door op de pijltjes aan de rechterkant te klikken. Ga terug naar het startscherm door op het ‘home’-icoontje te drukken.

Door grafieken aan te klikken, krijg je meer gedetailleerde informatie. Bij geografische kaarten kan je kiezen of de informatie per stad/ gemeente, provincie of buitenland wordt weergegeven op de kaart.

Op pagina’s waar informatie per één jaar wordt gegeven is het mogelijk om de data van de vorige jaren te bekijken door aan de rechterkant het jaar te kiezen.

Gebouwen

Door de grondige controle en correcties is er een daling in het totaal aantal gebouwen ten opzichte van de rapportages van vorige jaren. De correcties werden doorgevoerd op de data van alle jaren. Er werden een tachtigtal gebouwen verwijderd uit de rapportage.

  • In het kader van de migratie van de Vastgoeddatabank naar Terra werd er een zeer doorgedreven controle en verbetering van de datakwaliteit uitgevoerd. De locatie en basisgegevens van alle gebouwen werden één voor één gecontroleerd samen met de beherende entiteiten. Voor meer dan 1100 gebouwen werd de locatie correct gezet. 81% van de gebouwen staan nu correct in Terra en werden gekoppeld met het Gebouw- en Adressenregister van Digitaal Vlaanderen. De overige 19% wordt momenteel verder nagekeken en gecorrigeerd. Gebouwen die meerdere malen voorkwamen, verkeerd werden ingegeven of niet tot het toepassingsgebied van de Vastgoeddatabank behoren werden verwijderd uit de rapportage.
  • Het aantal leegstaande en verwaarloosde panden bleef stabiel, het gaat hier vooral om woningen en openbare infrastructuur, in 2020 zijn er geen gebouwen gekraakt.
  • De Vlaamse Waterweg heeft met 597 gebouwen de meeste gebouwen in beheer. Deze gebouwen vertegenwoordigen 20,9% van het totaal aantal gebouwen in de vastgoeddatabank.

Gronden

Door het verbeteren van interne processen bij VLABEL zijn er een groot aantal percelen bijgekomen dit jaar.

In totaal kwamen er 4333 unieke percelen bij. Dit is te wijten aan het feit dat verschillende percelen in 2020 werden gekoppeld aan de correcte functionele eigenaars. Zo werden 389 percelen in beheer van Departement Cultuur, Jeugd en Media toegevoegd aan de vastgoedportefeuille. Deze correctie is nog een uitloper van de overdracht van bevoegdheden in 2016 van het federaal kadaster naar VLABEL.

In totaal verdwenen er 21688 percelen uit de portefeuille en kwamen er 26021 nieuwe percelen bij. We zien een blijvende stijging in de totale oppervlakte van de gronden die de Vlaamse overheid in eigendom heeft.

De schommelingen in het aantal gronden en oppervlakte zijn te wijten aan strategische transacties in de vastgoedportefeuille van de beherende entiteiten. Zo zal bijvoorbeeld de Vlaamse Landsmaatschappij (VLM) meer transacties uitvoeren dan een gemiddelde entiteit doordat de VLM een strategisch grondbeleid voert rond ruilverkavelingen.

Energie

Sinds de migratie van de Vastgoeddatabank naar Terra in 2021 hebben we directe toegang tot de energieverbruiksgegevens (gas, elektriciteit en stookolieverbruik) beheerd door het Vlaams Energiebedrijf (VEB).

Al de energiegegevens voor gas en elektriciteit werden vanaf 2013 tot 2020 geüpdatet met de werkelijke verbruiksgegevens bekomen van het VEB.

Door de rechtstreekse koppeling is het nu mogelijk om alle energieverbruiksgegevens te koppelen op niveau van de entiteit en niet enkel per gebouw. Hierdoor zijn de hogere verbruikswaardes te verklaren met voorgaande edities van de Vastgoedwijzer.

We merken dat sinds 2017 de het verbruik van elektriciteit en gas stabiel is gebleven en dat er jaarlijks bijna een status quo is op gebied van jaarlijks verbruik. Sinds enkele jaren zien we ook een sterke daling in het gebruik van stookolie. In 2015 bedroeg het totaal verbruik nog 14 GWh, in 2020 is dit minder dan 1 GWh. Dit is het resultaat van het inzetten op het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.