Gedaan met laden. U bevindt zich op: Veilig omgaan met vuurwerk

Veilig omgaan met vuurwerk

Koop niet om het even welke vuurpijl

vuurwerk

Koop vuurwerk bij voorkeur in een gespecialiseerde zaak, die in het bezit is van een vergunning voor de verkoop. Bij een aankoop via het internet is het belangrijk om na te gaan of de verkoper de wettelijke criteria voor de verkoop aan particulieren naleeft. Vuurwerk kopen en verkopen op kermissen, markten en rommelmarkten is verboden.

Koop enkel wettig en veilig vuurwerk waarop 1 van de volgende verplichte kwaliteits- en veiligheidsmarkeringen staat:

 • CE categorie F1 (minimumleeftijd 12 jaar)
 • CE categorie F2 (minimumleeftijd 16 jaar)
 • CE categorie T1 van het algemene type (minimumleeftijd 18 jaar)
  • niet-elektrisch aangestoken Bengaals vuur

  • niet-elektrisch aangestoken rookgeneratoren.

Maak veilig gebruik van vuurwerk

 • Vooraleer u vuurwerk koopt, vraag na bij het gemeentebestuur of de politiezone waar u het vuurwerk wilt afsteken of het gebruik van vuurwerk toegelaten is en onder welke voorwaarden.
 • Lees de gebruiksaanwijzing voldoende op voorhand.
 • Blijf nuchter: drink geen alcohol voor en tijdens het afsteken.
 • Houd water en brandblusapparaat binnen handbereik.

 • Kies een aangepaste schietplaats: een open zone die vlak, horizontaal en hard is en ver verwijderd van woningen en geparkeerde voertuigen.
 • Zorg ervoor dat toeschouwers steeds op een veilige afstand blijven.
 • Richt nooit een aangestoken artikel naar een persoon.

 • Verlaat zo snel mogelijk de plaats waar u de vuurpijl heeft afgeschoten en blijf op voldoende afstand zodra u een lont aansteekt.
 • Keer nooit terug naar een artikel nadat de lont aangestoken werd: wanneer het niet werkt wordt een wachttijd van minimum 30 minuten aanbevolen. Steek nooit opnieuw een lont aan die niet heeft gewerkt.
 • Doof op de grond gevallen resten.

Op de website van de FOD Economie vindt u een brochure met tips om vuurwerk veilig te gebruiken(opent in nieuw venster).

Loopt het toch fout?

Bij een ongeval of zware brandwonden, bel onmiddellijk de hulpdiensten op het noodnummer 112 of ga naar de permanentiedienst van een van de brandwondencentra(opent in nieuw venster) van het land.

Dieren en vuurwerk

Veel dieren zijn bang van vuurwerk. In paniek lopen ze weg met alle gevolgen vandien: verloren gelopen of gewonde dieren.

Op huisdierinfo.be vindt u tips om uw dieren doorheen de feestdagen te leiden(opent in nieuw venster).