Voorwaarden

 • De aanmelding is enkel geldig voor nieuw aangekochte en geplaatste ventilatiesystemen. Het ventilatiesysteem moet blijven staan op het adres dat u bij de aanmelding hebt vermeld.
 • De totaalrenovatiebonus wordt toegekend voor voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest
  • die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
  • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 1-1-2006, maar die pas na 1-1-2006 werden aangesloten.
 • Het meldingsformulier moet bij de netbeheerder aankomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum. Enkel facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 1 jaar oud zijn, komen in aanmerking.
 • De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer.
 • Enkel ventilatiesystemen met warmterecuperatie en/of vraaggestuurde ventilatiesystemen komen in aanmerking.
 • Het ventilatiesysteem moet worden gebruikt voor de volledige woning.
 • Het thermisch rendement van de warmtewisselaar bij ventilatiesystemen met warmterecuperatie moet minstens 75% zijn.
 • De reductiefactor voor ventilatie voor de verwarmingsberekeningen moet kleiner zijn dan 0,9 bij ventilatiesystemen met
  vraagsturing.
 • Lees het meldingsformulier van de netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden.

Procedure

Documenten

Onderstaande documenten moet u zeker toevoegen:

 • een kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma-factuur) voor de levering en plaatsing van de ventilatie, met daarop vermelding van: merk, type, de kostprijs van het materiaal en de plaatsing, het adres waar de ventilatie geplaatst is, de lever- en plaatsingsdatum, het vermogen van de recuperatie-eenheid en het thermisch rendement van de warmtewisselaar (enkel bij een ventilatiesysteem met warmterecuperatie), en de reductiefactor voor ventilatie voor verwarmingsberekeningen (enkel voor ventilatiesystemen met vraagsturing). Alleen facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 12 maanden oud zijn, komen in aanmerking.
 • Een foto van het geplaatste ventilatiesysteem, met vermelding van de datum.
 • Het meetrapport dat de uitgevoerde debietsmeting en de werkelijke debieten vermeldt.
 • Een kopie van de aanvraag van de omgevingsvergunning (bouwvergunning) als de woning niet aangesloten werd op het distributienet voor 1 januari
  2006, maar de stedenbouwkundige vergunning wel is ingediend voor die datum.
 • een attest dat de aannemer heeft ingevuld en ondertekend.
 • als u ‘beschermde afnemer’ bent: een kopie van het attest van beschermde klant of kopie van de recentste elektriciteitsfactuur waarop het sociaal tarief vermeld staat.

De premie online aanvragen

De online aanvraag is de snelste manier. Meldt uw ventilatiesysteem (opent in nieuw venster) op de website van elektriciteitsnetbeheerder Fluvius. Kies voor het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

Op de website vindt u ook het attest dat u moet laten invullen door de aannemer. Voor online aanvragen mag u een scan of foto van het ingevulde en ondertekende attest en andere gevraagde documenten toevoegen.

De premie aanvragen met aanvraagformulier

Download het meldingsformulier (opent in nieuw venster). Laat het bijhorende attest invullen en ondertekenen door de aannemer.

Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar uw netbeheerder.

Afhandeling van uw aanvraag

​De tijd tussen de aanvraag en de goedkeuring of afkeuring hangt af van de netbeheerder en of u de aanvraag online of per post hebt gedaan. Een online aanvraag wordt sneller verwerkt dan een aanvraag via formulier.