Voorwaarden

  • De aanmelding is enkel geldig voor nieuw aangekochte en geplaatste ventilatiesystemen met warmterecuperatie en/of vraaggestuurde ventilatie.
  • De Totaalrenovatiebonus is er alleen voor een woning of wooneenheid in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006 werd aangesloten op het elektriciteitsnet.
  • Het aanmeldingsformulier moet bij netbeheerder Fluvius aankomen
    • met eindfactuur in 2020 uiterlijk 12 maanden na de eindfactuurdatum, enkel facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 1 jaar oud zijn, komen in aanmerking.
    • met eindfactuur in 2021-2022 uiterlijk 24 maanden na de eindfactuurdatum, enkel facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 2 jaar oud zijn, komen in aanmerking.
  • De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer.
  • Het ventilatiesysteem moet worden gebruikt voor de volledige woning.
  • Raadpleeg alle voorwaarden en de technische eisen (thermisch rendement, reductiefactor, ...) waaraan het ventilatiesysteem moet voldoen op het Informatieblad 2023 van Fluvius(opent in nieuw venster).

Procedure

Een overzicht van de documenten die nodig zijn om het ventilatiesysteem te kunnen aanmelden, vindt u op het Informatieblad 2023 van Fluvius(opent in nieuw venster).

U kunt het ventilatiesysteem