Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verkiezingen voor de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers

Verkiezingen voor de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers

Op zondag 9 juni 2024 vonden de verkiezingen voor het federale parlement plaats. De volgende federale verkiezingen zullen plaatsvinden in 2029.

Rechtstreekse verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

De federale kamer van volksvertegenwoordigers
© Hatim Kaghat

De federale Kamer van Volksvertegenwoordigers telt 150 leden. U kunt uw stem uitbrengen op de kandidaten van de kieskring waartoe uw gemeente behoort:

 • 135 verkozenen uit de 10 provinciale kieskringen
 • 15 verkozenen uit de kieskring Brussel-Hoofdstad.

De inwoners van het Vlaams Gewest kunnen 87 zetels verdelen aan:

 • 24 volksvertegenwoordigers uit Antwerpen
 • 12 volksvertegenwoordigers uit Limburg
 • 20 volksvertegenwoordigers uit Oost-Vlaanderen
 • 15 volksvertegenwoordigers uit Vlaams-Brabant
 • 16 volksvertegenwoordigers uit West-Vlaanderen.

De inwoners van de zes faciliteitengemeenten rond Brussel hebben de keuze om hun stem uit te brengen in Vlaams-Brabant of in de kieskring Brussel-Hoofdstad.

Geen rechtstreekse verkiezing van de Senaat

Sinds de verkiezingen van 25 mei 2014 worden de leden van de Senaat niet langer rechtstreeks verkozen, maar samengesteld op basis van de resultaten van de federale en regionale parlementsverkiezingen. De Senaat bestaat vandaag uit 60 leden:

 • 50 senatoren uit de deelstaatparlementen (gemeenschappen en gewesten)
  • 29 Nederlandstaligen
  • 20 Franstaligen
  • en 1 Duitstalige
 • 10 gecoöpteerde senatoren (6 Nederlandstaligen en 4 Franstaligen) aangeduid op basis van de verkiezingsresultaten voor de Kamer.

Veelgestelde vragen