Verandering van eigenaar bij verkoop

Als een bestaande installatie van zonnepanelen van eigenaar verandert (bijvoorbeeld door verkoop van de woning, echtscheiding of overlijden), laat u deze verandering van eigenaar weten aan uw netbeheerder.

Verandering van adres bij verhuis

Als een bestaande installatie zonnepanelen van adres verandert (bijvoorbeeld u verhuist en neemt uw zonnepanelen mee), dan moet dit gemeld worden aan uw (nieuwe) netbeheerder. U kunt dit tegelijk doorgeven met de verandering van eigenaar indien van toepassing. Aangezien u de installatie opnieuw plaatst op een ander adres, is ook een nieuwe AREI-keuring nodig.

Wenst u uw zonnepanelen tijdelijk op te slaan vooraleer ze ergens anders te plaatsen, breng dan de netbeheerder op de hoogte. Uw installatie wordt dan tijdelijk buiten gebruik geplaatst. Wanneer deze opnieuw in dienst genomen wordt, moet er een nieuwe keuring gebeuren en moet u het verslag bezorgen aan netbeheerder.

Groenestroomcertificaten

De toekenning van groenestroomcertificaten blijft bij verandering van eigenaar of van adres van de installatie onveranderd doorgaan. De termijn waarin u groenestroomcertificaten ontvangt, gaat in bij de eerste indienstname van de installatie en blijft dus gewoon doorlopen wanneer een installatie van eigenaar of van adres verandert. De installatie verkopen of verhuizen verandert niets aan de minimumprijs die van toepassing is voor een groenestroomcertificaat.

U geeft bij verandering eigenaar aan uw netbeheerder de meterstand door vanaf dewelke de eigendom van de zonnepanelen wordt overgedragen. Het eerstvolgende groenestroomcertificaat dat wordt toegekend na die meterstand, wordt uitbetaald op het nieuwe rekeningnummer. Het is niet mogelijk om een deel van een certificaat uit te betalen. De overdracht van een eventueel saldo kunt u het best onder elkaar regelen.

Veelgestelde vragen

  • Laatst gewijzigd op 6 augustus 2019