Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verwerving van de Belgische nationaliteit

Verwerving van de Belgische nationaliteit

De nationaliteitsverwerving is een federale bevoegdheid. Het Wetboek van de Belgische nationaliteit bepaalt welke kinderen de Belgische nationaliteit toegekend krijgen, en hoe u als meerderjarige via nationaliteitsverklaring of naturalisatie Belg kunt worden.

Bezit u één of meer nationaliteiten naast de Belgische, dan wordt u door de Belgische autoriteiten steeds als Belg beschouwd.

Procedures om Belg te worden

Sinds 1 januari 2013 kunnen enkel personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België op basis van een wettelijk verblijf de Belgische nationaliteit vrijwillig verkrijgen.

Bent u jonger dan 18, dan gaat het over ‘automatische toekenning’.

Vanaf 18 jaar gaat het over ‘verkrijging’ van de Belgische nationaliteit. Er zijn twee mogelijke procedures:

  • De algemene procedure is de nationaliteitsverklaring. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een nationaliteitsverklaring indienen bij uw gemeente.
  • De uitzonderingsprocedure is de naturalisatie. De aanvraag tot naturalisatie(opent in nieuw venster) wordt behandeld door de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers. De naturalisatieprocedure duurt minstens 2 jaar.

U kunt terecht bij de burgerlijke stand van uw gemeente voor meer informatie over de voorwaarden en de procedure voor de verkrijging van de Belgische nationaliteit. U vindt ook meer info over de procedures(opent in nieuw venster) op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Dubbele nationaliteit

Dankzij de wet op de dubbele nationaliteit behoudt u uw Belgische nationaliteit wanneer u de nationaliteit van een ander land hebt verkregen, tenzij u uitdrukkelijk de Belgische nationaliteit opgeeft.

De wet op de dubbele nationaliteit vereist, althans aan Belgische zijde, geen formaliteiten. U hoeft dus geen verklaring af te leggen bij een gemeentelijke dienst of bij een diplomatieke post in het buitenland.

U verkrijgt wel pas de dubbele nationaliteit wanneer de wetgeving van het andere land dat ook toestaat. Voor die buitenlandse wetgeving kunt u het best contact opnemen met het betreffende consulaat.

Voor meer informatie kunt u best contact opnemen met:

U vindt ook meer informatie over de Belgische nationaliteit en naturalisatie(opent in nieuw venster) op de website van de federale overheidsdienst Justitie.