Procedures om Belg te worden

Sinds 1 januari 2013 kunnen enkel personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België op basis van een wettelijk verblijf de Belgische nationaliteit vrijwillig verkrijgen.

Bent u jonger dan 18, dan gaat het over ‘automatische toekenning’.

Vanaf 18 jaar gaat het over ‘verkrijging’ van de Belgische nationaliteit. Er zijn twee mogelijke procedures:

  • De algemene procedure is de nationaliteitsverklaring. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een nationaliteitsverklaring indienen bij uw gemeente.
  • De uitzonderingsprocedure is de naturalisatie. De aanvraag tot naturalisatie(opent in nieuw venster) wordt behandeld door de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers. De naturalisatieprocedure duurt minstens 2 jaar.

U kunt terecht bij de burgerlijke stand van uw gemeente voor meer informatie over de voorwaarden en de procedure voor de verkrijging van de Belgische nationaliteit. U vindt ook meer info over de procedures(opent in nieuw venster) op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Dubbele nationaliteit

Dankzij de wet op de dubbele nationaliteit behoudt u uw Belgische nationaliteit wanneer u de nationaliteit van een ander land hebt verkregen, tenzij u uitdrukkelijk de Belgische nationaliteit opgeeft.

De wet op de dubbele nationaliteit vereist, althans aan Belgische zijde, geen formaliteiten. U hoeft dus geen verklaring af te leggen bij een gemeentelijke dienst of bij een diplomatieke post in het buitenland.

U verkrijgt wel pas de dubbele nationaliteit wanneer de wetgeving van het andere land dat ook toestaat. Voor die buitenlandse wetgeving kunt u het best contact opnemen met het betreffende consulaat.

Voor meer informatie kunt u best contact opnemen met:

U vindt ook meer informatie over de Belgische nationaliteit en naturalisatie(opent in nieuw venster) op de website van de federale overheidsdienst Justitie.