Gedaan met laden. U bevindt zich op: Loon en bescherming tijdens Vlaams opleidingsverlof

Loon en bescherming tijdens Vlaams opleidingsverlof

Als u voldoet aan de voorwaarden, mag u gebruikmaken van het Vlaams opleidingsverlof (VOV) om afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen. Uw loon wordt dan gewoon doorbetaald (tot een vastgelegd plafond) en u bent beschermd tegen ontslag.

Gedurende de periode dat u Vlaams opleidingsverlof opneemt, hebt u recht op de betaling van uw normale loon op het normale tijdstip.

Uitzondering

Als een werknemer die méér verdient dan het vastgelegde bruto maandloon opleidingsverlof opneemt, mag de werkgever het bruto uurloon van de opgenomen uren beperken.

  • In artikel 114 van de herstelwet van 22 januari 1985 is dat bedrag vastgelegd op 3500 euro bruto per maand, vanaf 1 september 2023 tot en met 31 augustus 2024.
  • In het Koninklijk besluit van 19 januari 2023 is dat bedrag vastgelegd op 3.364 euro bruto per maand, ​​​vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 augustus 2023.
  • In het Koninklijk besluit van 6 oktober 2022 is dat bedrag vastgelegd op 3.170 euro bruto per maand, vanaf 1 september 2022 tot en met 31 december 2022.

Loongrens berekenen

Hieronder vindt u een voorbeeldformule om de loongrens te berekenen:
((uw maandloon maal 12) gedeeld door 52) gedeeld door uw wekelijkse arbeidsduur

Ontslagbescherming

Zodra u bij uw werkgever een aanvraag hebt ingediend om opleidingsverlof op te nemen, bent u beschermd tegen ontslag dat verband houdt met dat opleidingsverlof. Die ontslagbescherming duurt tot het einde van de opleiding waarvoor u opleidingsverlof opneemt.

Uw werkgever mag u wel ontslaan om een reden die niets met het opleidingsverlof te maken heeft. Hij moet die reden kunnen bewijzen.