Uitbetaling loon

U hebt recht op de betaling van uw normale loon op het normale tijdstip.

Uitzondering:
In de wetgeving is vastgelegd dat voor een werknemer die meer verdient dan het vastgelegde bruto maandloon, de werkgever het bruto uurloon van de opgenomen uren VOV mag beperken.

  • In het Koninklijk besluit van 19 januari 2023 is dit bedrag vastgelegd op 3.364 euro bruto per maand, ​​​vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 augustus 2023.
  • In het Koninklijk besluit van 6 oktober 2022 is dit bedrag vastgelegd op 3.170 euro bruto per maand, vanaf 1 september 2022 tot en met 31 december 2022.


Formule:
((maandloon x 12) : 52) : uw wekelijkse arbeidsduur

Voorbeeld 1:

Loongrens per uur: Voor een werknemer die 38 uur per week werkt: ((3.364x12):52):38= 20,43 euro.
Uurloon werknemer: De werknemer verdient 4.300 bruto per maand. Hij zit boven de loongrens.
Berekening van het uurloon van de werknemer: ((4.300x12):52)38 = 26,11 euro
De werkgever mag het loon van deze werknemer voor de opgenomen uren Vlaams opleidingsverlof beperken tot 20,43 euro per maand.

Voorbeeld 2:

Loongrens per uur: Voor een werknemer die 20 uur per week werkt: ((3.364x12):52):20= 38,82 euro.
Uurloon werknemer: De werknemer verdient 3.800 bruto per maand. Hij zit boven de loongrens.
Berekening van het uurloon van de werknemer: ((3.800 x12):52):20= 43,87 euro.
De werkgever mag het loon van deze werknemer voor de opgenomen uren Vlaams opleidingsverlof beperken tot 38,82 euro per maand.


Als de werknemer ten onrechte Vlaams opleidingsverlof opnam, kan de werkgever een terugbetaling van het loon eisen.

De uitbetaling van het loon, staat los van de uitbetaling die de werkgever ontvangt van de Vlaamse overheid. Dat is een forfaitair bedrag van 21,30 euro per goedgekeurd uur VOV.

Ontslagbescherming

Zodra u een officiële aanvraag voor VOV hebt gedaan bij uw werkgever, bent u beschermd tegen ontslag omwille van Vlaams opleidingsverlof. Die bescherming duurt tot het einde van de opleiding waarvoor u VOV opneemt. Uw werkgever mag u gedurende de opleiding waarvoor u VOV opneemt, dus niet ontslaan omwille van het Vlaams opleidingsverlof. Hij kan u wel nog ontslaan om een reden die niets met het VOV te maken heeft. Hij moet die reden kunnen bewijzen.