Uitbetaling loon

U hebt recht op de betaling van uw normale loon op het normale tijdstip, beperkt tot maximaal 2.987 euro bruto per maand (cfr. KB 3 maart 2021).

Verdient u meer dan 2.987 euro bruto per maand? Dan mag uw werkgever uw loon voor de uren Vlaams opleidingsverlof beperken tot dat maximumbedrag .
Bereken uw bruto uurloon volgens deze formule: ((maandloon x 12) : 52) : uw wekelijkse arbeidsduur.
Bv. voor een werknemer die 38 uur per week werkt: ((2987x12):52):38= 18,14 euro.
Bv. voor een werknemer die 40 uur per week werkt: ((2987x12):52):40= 17,23 euro.

Dit staat los van het vaste bedrag van 21,30 euro dat uw werkgever per opgenomen uur VOV ontvangt van de Vlaamse overheid.

Als u ten onrechte Vlaams opleidingsverlof opnam, kan de werkgever van u een terugbetaling van uw loon eisen.

Ontslagbescherming

Zodra u een officiële aanvraag voor VOV hebt gedaan bij uw werkgever, bent u beschermd tegen ontslag. Die bescherming duurt tot het einde van de opleiding. Uw werkgever mag u alleen ontslaan om een reden die niets met uw opname van Vlaams opleidingsverlof te maken heeft. Hij moet die reden bovendien kunnen bewijzen.