Uitbetaling loon

U hebt recht op de betaling van uw normale loon op het normale tijdstip.

Uw werkgever mag uw normale loon voor de uren Vlaams opleidingsverlof beperken tot het maximumbedrag dat werd vastgelegd in het Koninklijk besluit van 6 oktober 2022. Vanaf 1 september 2022 tot 31 augustus 2023 wordt dit bedrag vastgelegd op 3.170 euro bruto per maand.

Als u ten onrechte Vlaams opleidingsverlof opnam, kan de werkgever van u een terugbetaling van uw loon eisen.

De uitbetaling van uw loon staat los van de uitbetaling die uw werkgever ontvangt van de Vlaamse overheid (21,30 euro per goedgekeurd VOV-uur).

Ontslagbescherming

Zodra u een officiële aanvraag voor VOV hebt gedaan bij uw werkgever, bent u beschermd tegen ontslag. Die bescherming duurt tot het einde van de opleiding. Uw werkgever mag u gedurende de opleiding dus niet ontslaan omwille van het Vlaams opleidingsverlof. Hij kan u wel nog ontslaan om een reden die niets met het VOV te maken heeft. Hij moet die reden kunnen bewijzen.