Uitbetaling loon

U hebt recht op de betaling van uw normale loon op het normale tijdstip, beperkt tot maximaal 2.987 euro bruto per maand.

Verdient u meer dan 2.987 euro bruto per maand? Dan mag uw werkgever uw loon voor de uren Vlaams opleidingsverlof beperken tot dat maximumbedrag.

Als u ten onrechte Vlaams opleidingsverlof opnam, kan de werkgever van u een terugbetaling van uw loon eisen.

Ontslagbescherming

Zodra u een officiële aanvraag voor VOV hebt gedaan bij uw werkgever, bent u beschermd tegen ontslag. Die bescherming duurt tot het einde van de opleiding. Uw werkgever mag u alleen ontslaan om een reden die niets met uw opname van Vlaams opleidingsverlof te maken heeft. Hij moet die reden bovendien kunnen bewijzen.