Uitbetaling loon

U hebt recht op de betaling van uw normale loon op het normale tijdstip, beperkt tot maximaal 3.047 euro bruto per maand (cfr. KB 19 september 2021).

Verdient u meer dan 3.047 euro bruto per maand? Dan mag uw werkgever uw loon voor de uren Vlaams opleidingsverlof beperken tot dat maximumbedrag .

Als u ten onrechte Vlaams opleidingsverlof opnam, kan de werkgever van u een terugbetaling van uw loon eisen.

De uitbetaling van uw loon staat los van de uitbetaling die uw werkgever ontvangt van de Vlaamse overheid (21,30 euro per goedgekeurd VOV-uur).

Ontslagbescherming

Zodra u een officiële aanvraag voor VOV hebt gedaan bij uw werkgever, bent u beschermd tegen ontslag. Die bescherming duurt tot het einde van de opleiding. Uw werkgever mag u gedurende de opleiding dus niet ontslaan omwille van het Vlaams opleidingsverlof. Hij kan u wel nog ontslaan om een reden die niets met het VOV te maken heeft. Hij moet die reden kunnen bewijzen.