Gedaan met laden. U bevindt zich op: WB 009 - Inhoudelijke en technische aanpassingen Overzicht wijzigende besluiten VPS

WB 009 - Inhoudelijke en technische aanpassingen

[9] Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft inhoudelijke en technische aanpassingen

Publicatie BS:21 september 2009
Uitwerking:29 mei 2009, met uitzondering van
- art. 104, 2° (VII 20, § 4) dat in werking treedt op 1 juli 2009;
- art. 2, 1° (I 2, 1°, 2e gedachtestreep) dat in werking treedt op 1 september 2009;
- 1 april 2006 voor art. 130 (VII 145bis) en 2, 2° (I 2, 1°, 4e gedachtestreep)
- 21 april 2006 voor art. 153, 2° (X 67, 5°)
- 16 maart 2007 voor art. 100 (VII 8) en 110 (VII 54)
- 1 januari 2008 voor art. 36 1°, 2°, 4° en 5° (V 13), 42 (V 30), 107 (VII 36), 108 (VII 39), 112 (VII 70bis) en 119 (VII 90, § 3)
- 23 mei 2008 voor art. 4, 4° (I 5, § 2), 53 (VI 11, § 1), 94 (VI 144), 96 (VI 146) en 101, 2° (VII 12, § 1, 1°)
- 1 november 2008 voor art. 36, 3° (V 13, § 1, 1e lid)
- 1 december 2008 voor art. 115 (VII 70quinquies)
- datum inwerkingtreding VPS 13/01/06 voor art. 44, 158 (XII 2, §1, 1°) en 159
- 1 januari 2009 voor art. 24 (III 24), 63 (VI 30decies, § 2), 89 (VI 120, § 1), 97 (VI 147), 101, 3° (VII 12, § 1, 5°), 105 (VII 27), 114 (VII 70quater, § 3), 118 (VII 80), 125 (VII 102, § 1 - § 4 - § 7), 131 (VIII 153), 132 (VII 154), 133 (VII 155), 161 (bijlage 3) en 163 (bijlage 5)
- 1 februari 2009 voor art. 25 (III 28)
- 1 april 2009 voor art. 51 (VI 1)
- 1 mei 2009 voor art. 149 (X 62) en 155 (XI 6)