BijlageGaat over

Bijlage 1

- opgeheven [6]

Bijlage 2

Koppeling diploma - administratief niveau [23][27][32][34][71]

Bijlage 3(PDF bestand opent in nieuw venster)

Indeling van de betrekkingen per rang [39]

Bijlage 4(opent in nieuw venster)

Organiek reglement (niveau A, B, C, D) [49][67][71]

Bijlage 5(PDF bestand opent in nieuw venster)

Tabel van de salarisschalen [39][60][62][67]

Bijlage 6

Eindemandaatregeling vermeld in artikel VII 12, § 1, 1°, § 2 en § 4

Bijlage 7

Lijst van gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke werken

Bijlage 8(PDF bestand opent in nieuw venster)

Inschakeling in de loopbaanstructuur op respectievelijk 16 november 2010, 1 december 2010 of 1 januari 2011 van de ambtenaren overgeheveld van de federale overheidsdienst Financiën [14]

Bijlage 9(PDF bestand opent in nieuw venster)

Tabel V - schalen voor sommige personeelsleden overgeheveld van de FOD Financiën vanaf 18/11/2010 [14]

Bijlage 10

Tabel koppeling functieklasse – ondergrens/bovengrens [23]

Bijlage 11(PDF bestand opent in nieuw venster)

Inschalingen in de loopbaanstructuur op 1 januari 2004 van de ambtenaren en de contractuele personeelsleden van de Nationale Plantentuin van België naar de EVA ‘Agentschap Plantentuin Meise’ [26]

Bijlage 12(PDF bestand opent in nieuw venster)

Tabel P-schalen voor sommige personeelsleden overgeheveld van de Nationale Plantentuin van België [26]

Bijlage 13(PDF bestand opent in nieuw venster)

Functieniveaumatrix van de Vlaamse overheid (2018) [39]

Bijlage 14(PDF bestand opent in nieuw venster)Inschakeling in de loopbaanstructuur vanaf 1 januari 2015 van de ambtenaren overgeheveld in het kader van een staatshervorming [46]
Bijlage 15(PDF bestand opent in nieuw venster)Nieuwe schalen staatshervorming vanaf 1/1/2015 [46]
Bijlage 16(PDF bestand opent in nieuw venster)Nieuwe SH schalen vanaf 1/1/2015 [46]
Bijlage 17(PDF bestand opent in nieuw venster)Inschakeling in de loopbaanstructuur vanaf 1 januari 2018 van het provinciepersoneel overgeheveld in het kader van de afslanking van de provincies [36]
Bijlage 18(PDF bestand opent in nieuw venster)Nieuwe schalen afslanking provincies vanaf 1/1/2018 [36]
Bijlage 19(PDF bestand opent in nieuw venster)Inschakeling in de loopbaanstructuur vanaf 1 januari 2019 van de ambtenaren overgeheveld in het kader van een staatshervorming [47]
Bijlage 20(PDF bestand opent in nieuw venster)Startbedragen dienend als vergelijkingsbasis met de Vlaamse jaarbasis [47]