Gedaan met laden. U bevindt zich op: WB 014 - Overheveling personeelsleden FOD Financiën naar Vlabel e.a. bepalingen Overzicht wijzigende besluiten VPS

WB 014 - Overheveling personeelsleden FOD Financiën naar Vlabel e.a. bepalingen

[14] Besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011 tot wijziging van het Vlaamse personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de overheveling van personeelsleden van de FOD Financiën naar Vlabel en andere bepalingen

Publicatie BS:20 januari 2012
Uitwerking:2 december 2011, met uitzondering van de volgende bepalingen

artikel 1 (I 3, derde lid) heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2011;

artikel 7 (VI 148, VI 149, VI 150), 11 (VII 156 en VII 157), 12 (VII 158 t/m VII 163), 14 (X 89), 17 (bijlage 8) en 18 (bijlage 9) hebben uitwerking met ingang van 16 november 2010;

artikel 10 (VII 126, § 2, tweede en derde lid) treedt in werking op de eerste dag van de maand volgens op de definitieve goedkeuring van dit besluit

artikel 15 (XII 3) heeft uitwerking met ingang van 1 april 2011;
artikel 16 (bijlage 2 - niv. B b) en niv. C j)) heeft uitwerking met ingang van 29 mei 2009.