Gedaan met laden. U bevindt zich op: WB 018 - Integratie van de gewestelijk ontvangers, het zeewezen en andere bepalingen Overzicht wijzigende besluiten VPS

WB 018 - Integratie van de gewestelijk ontvangers, het zeewezen en andere bepalingen

[18] Besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2013 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de integratie van de gewestelijk ontvangers, het zeewezen en andere bepalingen

Publicatie BS:

10 april 2013
Uitwerking:1 februari 2013 en
16 maart 2007 voor artikel 13 (VII 71)
1 januari 2010 voor artikel 23 (VII 164, § 1)
1 juli 2011 voor artikel 9 (VII 46)
2 december 2011 voor artikel 34 (bijlage 4)

1 januari 2012 voor artikel 26 (X 28, § 1) en 28 (X 28ter)

1 april 2012 voor artikel 11 (VII 65) en 21 (VII 109bis)

1 augustus 2012 voor artikel 29 (X 36, § 1)

1 september 2012 voor artikel 27 ((X 28bis)
1 mei 2012 voor artikel 25 (X 9, § 2)
30 november 2012 voor artikel 30 (XI 1, § 3)
1 januari 2013 voor artikel 6 (VI 151), 8, 2° (VII 12, § 1, 5°), 12 (VII 70bis), 24 (VII 165 - VII 166 - VII 167 - VII 168), 32 (XII 3, derde lid) en 35 (bijlage 5)
6 maanden na de datum van inwerkingtreding van de omzendbrief “Kwaliteitscriteria voor selectoren en selecties” voor artikel 2 (I 5bis)
datum van inwerkingtreding van de omzendbrief “Kwaliteitscriteria voor selectoren en selecties voor artikel 3 (III 6, § 1)