Gedaan met laden. U bevindt zich op: WB 023 - Modern hr-beleid op korte termijn en andere bepalingen Overzicht wijzigende besluiten VPS

WB 023 - Modern hr-beleid op korte termijn en andere bepalingen

[23] Besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft het modern hr-beleid op korte termijn en andere bepalingen

Publicatie BS:

23 juni 2014
Uitwerking:1 maart 2014 en
artikel 5 (III 15) - proeftijden die vanaf 1 maart 2014 of nadien aanvangen
1 januari 2014 voor artikel 65 (VII 44ter) en 68 (VII 80)
1 december 2012 voor artikel 69 (VII 164, §1, 1ste lid en §2)
1 februari 2014 voor artikel 71 (X 34, § 2)
1 juli 2014 voor artikel 72 (XI 8, § 1) en artikel 73 (XI 11, 2e lid)