Gedaan met laden. U bevindt zich op: WB 032 - Hervorming van de selectieprocedures en andere bepalingen, en tot opheffing van het APKB Overzicht wijzigende besluiten VPS

WB 032 - Hervorming van de selectieprocedures en andere bepalingen, en tot opheffing van het APKB

  1. Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 tot wijziging van het Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de hervorming van de selectieprocedures en andere bepalingen, en tot opheffing van het APKB
Publicatie BS:
Uitwerking:1 juli 2016 en
1 januari 2016 voor artikel 20 (IV 4, 1e lid - evaluaties 2016 en daarop volgende evaluaties)
1 januari 2013 voor artikelen 93 (VII 86) en 94 (VII 91bis)
1 maart 2014 voor artikel 89 (VII 31)
30 juni 2014 voor artikel 94 (VII 109septies)
1 april 2015 voor artikel 97 (VII 164 § 1 en VII 196)
1 januari 2015 voor artikelen 91 (VII 45 §1-§2) en 98 (X 9 §3)