Gedaan met laden. U bevindt zich op: WB 044 - Harmonisering van de arbeidsvoorwaarden Overzicht wijzigende besluiten VPS

WB 044 - Harmonisering van de arbeidsvoorwaarden

  1. Besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2019 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 27 januari 2017, wat betreft de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden
Publicatie BS:26 juni 2019
Uitwerking:1 juni 2019 en
1 april 2018 voor artikel 8 (V 12, §4)
1 januari 2019 voor artikelen 19 (X 65), 20 (X 66), 21 (X 67) en 22 (X 69)
1 oktober 2019 voor artikel 13 (VII 109), wat de forfaitaire vergoeding voor het gebruik van eigen ICT-middelen tijdens PTOW betreft