Publicatie BS:15 oktober 2019
Uitwerking:1 oktober 2019
1 januari 2015 voor artikel 15 (VI 164 en VI 165)
1 januari 2018 voor artikel 30 (VI 199)
1 januari 2019 voor artikelen 1 (I 5, §4, eerste lid), 17 (VII 45, §2), 37 (X 65), 38 (X 66) en 39 (X 67)
de dag waarop het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig art. 50, derde lid, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Europese Unie verlaat zonder dat een akkoord zoals vermeld in art. 50, twee lid, van het Verdrag is gesloten, voor artikel 42 (XII 3)
1 april 2019 voor artikelen 9 (V 12bis, §2, eerste lid, 3°), 19 (VII 820, §1), 24 (VII 100bis), 31 (X 10), 32 (opschrift titel 3, Deel X), 33 (X 16), 34 (opschrift hoofdstuk 3, deel X, titel III), 35 (X 16bis) en 25 (VII 102) voor w.b. het recht hebben op een fietsvergoeding bij gebruik van een speedpedelec
1 juni 2019 voor artikel 27 (VII 109novies)
1 juli 2019 voor artikel 16 (VII 12, §1, 4°)
1 januari 2020 voor artikel 25 (VII 102) met uitzondering van het recht op een fietsvergoeding bij gebruik van een speedpedelec