Uittreksel:

...

Art. 2. In artikel VII 48, § 2, eerste lid, van het Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 2006, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, worden de woorden "agentschap de Centrale Accounting" vervangen door de woorden "Departement Financiën en Begroting".

...

Art. 14. Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2014.

...