Gedaan met laden. U bevindt zich op: WB 21 - BVR 17 januari 2014 Overzicht wijzigende besluiten VPS

WB 21 - BVR 17 januari 2014

17 januari 2014 - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving naar aanleiding van de opheffing van het intern verzelfstandigd agentschap Centrale Accounting

Uittreksel:

...

Art. 2. In artikel VII 48, § 2, eerste lid, van het Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 2006, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, worden de woorden "agentschap de Centrale Accounting" vervangen door de woorden "Departement Financiën en Begroting".

...

Art. 14. Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2014.

...