Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voortgangsrapportering lopende VPS-wijzigingen Vlaams personeelsstatuut

Voortgangsrapportering lopende VPS-wijzigingen

Op deze pagina vind je een overzicht van de stand van zaken in de procedure administratieve- en begrotingscontrole van de ontwerpbesluiten van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2016 en van decreten die betrekking hebben op de personeelsregelgeving

Overzicht

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel VII 60, §4 van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2002, het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 en 26 juli 2016
Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006
Voorontwerp van het besluit van de Vlaamse Regering tot wijz vh Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en van het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2023