Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wat met uw privacy?

Wat met uw privacy?

Wonen in Vlaanderen bewaart informatie over u in uw persoonlijk dossier. Deze informatie is nodig om na te gaan of u recht hebt op de huurpremie.

Het is niet de bedoeling dat organisaties informatie over u opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen officiële toelating hebben om uw persoonlijke informatie te krijgen. Daarom is er de privacywet die u beschermt.

Aan wie mag Wonen in Vlaanderen uw informatie doorgeven en waarom? Dit is geregeld in wettelijke machtigingen en besluiten.

Bij welke organisaties vraagt Wonen in Vlaanderen uw gegevens op?

 • De woonmaatschappijen (WM’s) (machtiging VTC nr.37/2011 van 14/12/2011);
 • Rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboortedatum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven (KB 20 september 2002 + Beraadslaging FO nr. 19/2012 van 14 maart 2012);
 • Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 22/2013 van 25 juli 2013);
 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon, inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap en de erkenning van een persoon met een handicap (Beraadslaging nr. 18/103 van 4 september 2018, gewijzigd op 5 februari 2019);
 • Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin): gegevens over kinderbijslag (Groeipakket) voor 18-jarigen en ouder (personen ten laste ) – Protocol - Opgroeien GeefZorgtoeslag

Aan welke organisaties geeft Wonen in Vlaanderen informatie over uw dossier?

 • De woonmaatschappij waar u kandidaat-huurder bent (machtiging VTC nr. 37/2011 van 14/12/2011);
 • het OCMW: persoonsgegevens van kandidaat sociale huurders voor het verkrijgen van een huurpremie - enkel gegevens over eigen cliënten van het OCMW en op aanvraag (Beraadslaging VTC nr. 19/2015 van 20 mei 2015) en huursubsidie (Beraadslaging VTC nr. 29/2016 van 14 september 2016);
 • Gemeenten (dienst Wonen/sociale assistenten Sociaal Huis): informatie om de burger/hun cliënten te helpen bij het indienen van een aanvraag huurpremie;
 • Bewindvoerder of erkende schuldbemiddelingsdiensten: gegevens over hun cliënt;
 • Het Rekenhof in het kader van de uitoefening van haar controlefunctie;
 • De afdeling Toezicht van Wonen-Vlaanderen in het kader van de uitoefening van haar toezicht/verhaal (VTC nr 12/2013 van 8/5/2013);
 • Afdeling Woonbeleid van Wonen-Vlaanderen: anonieme, gedepersonaliseerde gegevens voor wetenschappelijke en statistische doeleinden (VTC nr. 09/2014 van 9/4/2014);
Extra informatie over machtigingen

Op onze website kunt u de Vlaamse machtigingen ook nalezen.

Kunt u deze informatie controleren en laten aanpassen? Ja, dat kunt u. U doet daarvoor een schriftelijke aanvraag via brief aan Wonen in Vlaanderen, Herman Teirlinckgebouw – Havenlaan 88 bus 40 – 1000 Brussel of via e-mail aan: informatieveiligheid.wonen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).