Groepsfoto met de eretekens
© Belga

Gaston Durnez: Ereteken

° Wervik, 9 september 1928

Als schrijver, dichter en journalist laat Gaston Durnez een enorme erfenis achter voor de Vlaamse journalistiek en literatuur. Als journalist bepaalde hij jarenlang mee het gezicht van De Standaard. In zijn grote oeuvre zitten meerdere belangrijke werken, zoals de biografie van Felix Timmermans en een boek over G.K. Chesterton, maar ook lichtvoetige bespiegelingen en kinderboeken. Zijn medewerking aan de encyclopedie van de Vlaamse Beweging was zonder meer belangrijk.

Lutgart Simoens: Ereteken

° Ieper, 25 mei 1928

Lutgart Simoens is een waar monument van de Vlaamse radio. Zij maakte van 1969 tot 1993 uitzonderlijk warme radio met veelbeluisterde programma's zoals 'Vragen staat vrij', waarbij zij de brieven en verzoekjes van zovele Vlamingen voorlas, en 'Platenpoets' waarbij ze wekelijks een weerpraatje had met weerman Armand Pien.

Lutgart Simoens behandelde elke luisteraar met respect, draaide plaatjes voor iedereen en hechtte steeds veel belang aan het Algemeen Nederlands. Zij had gedurende al die jaren een blijvende aandacht voor de grote en kleine gebeurtenissen in het leven van de mensen, die tot op vandaag ongeëvenaard is in Vlaanderen.

Harry Martens: Groot Ereteken

° Houthalen, 29 april 1945

Harry Martens, emeritus hoogleraar scheikunde, is in zijn maatschappelijk engagement zeer veelzijdig. Als rector van het toenmalige Limburgs Universitair Centrum (LUC) in Diepenbeek vormde hij de instelling om tot 'Universiteit Hasselt'. Als voorzitter van de raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) ondersteunde hij het onderzoek naar duurzame technologieën, energievoorzieningen en materialen. Als voorzitter van de Vlaamse onderwijsraad (VLOR) benadrukt hij de maatschappelijke rol van onderwijs. In al die functies toonde hij zich steeds een veelzijdig bruggenbouwer.

Khalid Benhaddou: Ereteken

° Gent, 31 januari 1988

Khalid Benhaddou is hoofdimam van de El Fath moskee in Gent en voorzitter van het Platform Vlaamse Imams (PVI). Als imam zet hij zich op een tot voorbeeld strekkende manier in voor een harmonieuze samenleving in ons land, voor samenwerking over religieuze en sociale grenzen heen. Hij blijft ijveren voor een samenleving waarin de mensen centraal staan. Daarvoor kreeg hij in 2017 al de Prijs voor de Mensenrechten.

Pedro Brugada: Groot Ereteken

° Girona (Spanje), 11 augustus 1952

Pedro Brugada is als cardioloog en als professor aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel verbonden. Hij is (mede)-naamgever aan het Syndroom van Brugada, een zeldzame en meestal erfelijke ziekte van het hart, die bij schijnbaar gezonde mensen tot een plotse dood kan leiden.

Wereldwijd is Dr. Brugada vooral gekend door zijn absolute expertise in hartritmestoornissen. Op 25 augustus 2012 ontving Dr. Brugada in München de gouden medaille van de European Society of Cardiology (ESC) ofwel de Europese Cardiologische vereniging.

Na jarenlang te werken in het Onze-Lieve-Vrouw ziekenhuis in Aalst is hij sinds 1 januari 2017 actief in het Universitair Ziekenhuis in Jette. In 2014 opende hij in Aalst het Centrum Pedro Brugada voor hart- en vaatziekten. Dr. Brugada zet zich ook in voor een systematische screening van jonge voetballers.

Als uitzonderlijk geëngageerd arts heeft hij een zeer grote verdienste wereldwijd. Met honderden publicaties heeft hij een grote bijdrage geleverd aan het medisch landschap.

Michèle Sioen: Groot Ereteken

° Roeselare, 24 mei 1965

Michèle Sioen is met haar carrière een voorbeeld voor de maakindustrie in Vlaanderen. In 1990 trad ze toe tot de directie van Sioen Industries. In 2005 werd ze CEO van deze beursgenoteerde groep die gespecialiseerd is in technisch textiel, professionele beschermkledij en in de productie van fijnchemicaliën.

Van 2007 tot 2010 was ze voorzitter van Fedustria, de beroepsorganisatie van de industriële bedrijven uit de textielsector. Als voormalig bestuurder van ING Belgium, Proximus en de Commissie Corporate Governance zetelt ze vandaag tevens als bestuurder in verschillende vennootschappen en federaties, waaronder D'ieteren, Sofina, Guberna en Fedustria. Van 2014 tot 2017 was ze voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen(VBO) en liet ze zich opmerken als het hoofd van de Groep van Tien, het belangrijke overlegorgaan van vakbonden en werknemers.

Michèle Sioen draagt ondernemerschap hoog in het vaandel. Als marktleider in de textielsector bewees ze ook via verschillende fora haar breder engagement. In 2017 werd ze door het tijdschrift Trends verkozen tot Manager van het Jaar.

Guido Decoster: Ereteken (postuum toegekend)

° Oudergem, 8 juli 1951

Guido Decoster wijdde zijn hele beroepsloopbaan als ambtenaar aan de res publica. De thema's Binnenlands Bestuur en lokale en regionale besturen bleven de rode draad gedurende zijn hele ambtenarenloopbaan, die startte op 1 april 1975 bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Als bestuursdirecteur, afdelingshoofd en - vanaf 1 januari 1997 - directeur-generaal van de administratie Binnenlandse Aangelegenheden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap werd hij steeds meer het gezicht en de deskundige autoriteit van het binnenlands bestuur in Vlaanderen. In de periode 1992 tot 1996 was hij adjunct-kabinetschef bij achtereenvolgens de Vlaamse ministers Theo Kelchtermans en Wivina Demeester. Op 1 april 2006 werd hij administrateur-generaal van het agentschap voor Binnenlands Bestuur.

In de loop van zijn carrière heeft Guido zijn stempel gedrukt op tal van hervormingen van de organisatie en werking van de lokale besturen in Vlaanderen. Zo blijft zijn naam verbonden aan de problematiek van het taalgebruik in de Randgemeenten en andere gemeenten met taalfaciliteiten en in het bijzonder aan de toepassing van de omzendbrief Peeters die onder zijn leiding werd voorbereid. Onder zijn leiding werden in 2006 ook de eerste digitale lokale en provinciale verkiezingen georganiseerd door de Vlaamse administratie.

Guido Decoster ging in juli 2016 met pensioen. Hij overleed op 29 januari 2018 in Brugge. Met zijn heengaan verliest Vlaanderen één van de belangrijke pioniers van de voorbereiding en de vormgeving van de organisatie, de financiering en de werking van de lokale en regionale besturen in Vlaanderen.

Manu Keirse: Ereteken

° Brugge, 5 februari 1946

Prof. Dr. Manu Keirse is klinisch psycholoog, doctor in de geneeskunde en dé specialist in België en Nederland als het over verdriet, rouwverwerking en de laatste levensfase gaat. Hij pleit voor meer openheid over het rouwen en het verlies van een dierbare.

Als student heeft hij jarenlang als vrijwilliger gewerkt op de kankerafdelingen van de Leuvense ziekenhuizen en zich zo verdiept in de moeilijke omgang van patiënten, hun familie, artsen en verpleegkundigen met verdriet, angst en verlies. Gedurende zijn opleiding en zijn latere professionele carrière wilde hij daar een antwoord op bieden, onder andere als directeur van de Patiëntenbegeleiding van de Universitaire Ziekenhuizen van de KU Leuven. Zijn ervaringen geeft hij door in het vak 'verdriet' aan de geneeskundestudenten van de KU Leuven en aan de studenten van de faculteit Gezinswetenschappen in Brussel.

Chantal Van Audenhove: Ereteken

° Gent, 9 oktober 1956

Als directeur van het LUCAS, het centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy van de KU Leuven, streeft Chantal Van Audenhove er door haar onderzoek naar om het zorglandschap en het welzijn van patiënten te verbeteren. Hierbij heeft zij zowel in het domein van de geestelijke gezondheidszorg als van de zorg voor personen met dementie belangrijke mijlpalen geleverd, steeds gefocust op de positie van de kwetsbare mens.

Als hoogleraar aan het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg van de KU Leuven doceert Chantal Van Audenhove vakken in het domein van de psychologie en de communicatieleer in de opleiding van artsen en tandartsen. Zij is verantwoordelijk voor de coördinatie van alle communicatievaardigheidstrainingen voor artsen en docenten.

Toon Claes: Ereteken

° Herentals, 13 juni 1955

Als diensthoofd Orthopedische Heelkunde in het AZ Herentals heeft Toon Claes heel wat binnenlandse en buitenlandse topsporters op zijn operatietafel gehad. Maar hij is niet alleen een gerenommeerde sportdokter, hij is vooral iemand die heel veel heeft betekend voor de breedtesport in Vlaanderen.

Als voorzitter van Sporta zette hij jarenlang zijn schouders onder de campagnes Mon Ventoux, Ventourist, Ventousiast,… Met één of meer beklimmingen als ultieme doel, motiveerden deze beweegcampagnes de afgelopen jaren letterlijk duizenden Vlamingen om uit de zetel en op het fietszadel te stappen.

De Ventoux-beklimming is intussen een begrip in Vlaanderen en blijft ook vandaag - na het afscheid van Toon Claes als voorzitter van Sporta - nog steeds fietsende eenzaten, vriendengroepjes en collega's enthousiasmeren om fit te geraken voor die bewuste zaterdag in juni. Omdat fietsen nu eenmaal een microbe is, blijven veel van die fietsers ook na de beklimming van de Ventoux geregeld de fiets van stal halen.

Jill Peeters: Ereteken

° Roeselare, 10 maart 1975

Jill Peeters is een vrouw met een warm hart voor deze wereld. Als weervrouw is ze uitgegroeid tot een Vlaams en internationaal boegbeeld inzake klimaat en energie. Sinds 2016 behoort zij tot de wereldwijde top 100 influencers inzake klimaat en energie op sociale media. Sinds kort is ze ook lid van het Climate Action Leadership Network, dat in 2017 op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd opgericht.

In 2018 aanvaardde Jill Peeters het meterschap van de Vlaamse Wetenschapsagenda. Ze zet zich momenteel ook in voor burgerwetenschap op het gebied van klimaat en energie. Tot slot is zij oprichter van Climate Without Borders, waarmee ze diffuse klimaatinformatie van en naar weermannen en -vrouwen wil verbeteren.

In 2016 kreeg Jill Peeters de persprijs van de FOD Duurzame Ontwikkeling voor haar kinderklimaatprogramma Klimax. In datzelfde jaar kreeg zij de Wablieft! Prijs voor klare taal, die organisaties en personen beloont die duidelijke taal gebruiken om informatie voor iedereen toegankelijk te maken.

Riccy Focke: Ereteken

° Sluis (Nederland), 8 oktober 1963

Riccy Focke is van bij de start van Boeren op een Kruispunt de drijvende motor achter de werking van de vzw die boeren ondersteunt wanneer ze bedrijfsmatig en/of psychosociaal in problemen zitten. Al 10 jaar lang staan hij en zijn medewerkers dag en nacht klaar om Vlaamse boeren te helpen die ten einde raad zijn. Talrijke landbouwers hebben door hun steun een doorstart kunnen maken of zijn een nieuwe weg ingeslagen en hebben de zorgen achter zich kunnen laten.

Door de professionele aanpak van de dossiers heeft Riccy Boeren op een Kruispunt doen uitgroeien tot een belangrijke steunpilaar voor veel boeren die eventjes het noorden kwijt zijn of in de vaak donkerste periode van hun leven zitten. Riccy waakt er ook over dat zijn hulpverleners de nodige ondersteuning krijgen om met het psychologisch zware werk om te gaan.

Riccy zorgt er ook voor dat de problematiek op een neutrale en open manier kan besproken worden door zelf andere instanties te betrekken en door zijn ervaringen te delen.

Willy Verstraete: Groot Ereteken

° Beernem, 25 april 1946

Willy Verstraete is de grondlegger en bezieler van de circulaire economie avant la lettre, met name het sluiten van de organisch-biologische reststromenkringloop in Vlaanderen vanaf de jaren '70 tot nu. Hij introduceerde wetenschappelijk onderzoek rond waterzuivering aan de universiteit. Niemand anders zag toen waardevolle potentie in kwalijk ruikende afvalwaterstromen en dierlijke en humane mest. Vandaag legt darmflora-onderzoek de onontgonnen kennis rond ons immuunsysteem bloot.

Willy Verstraete is een matchmaker tussen wetenschappelijke vooruitgang en economische toepasbaarheid. Hij had oog voor de beleidsmatige randvoorwaarden om het milieubeleid te realiseren. Hij stampte talrijke spin-offs uit de grond die tot op vandaag toonaangevend zijn in Vlaanderen en ver daarbuiten.

Hij is onderzoekspionier in een breed domein: betere valorisatie van nutriënten en biomassa, het belang van zuiver water en een gezonde humusrijke bodem, meer halen uit de biologische kringloop, met diverse ontwikkelingen rond anaerobe vergisting als sterk vernieuwend. Hij staat ook aan de wieg van talrijke realisaties, zoals het project De Nieuwe Dokken in Gent dat voluit de kaart trekt van hernieuwbare energie, dankzij de toepassing van een innovatief concept ZAWENT (Zero AfvalWater met Energie- en NutriëntenTerugwinning), een lokaal waterzuiveringssysteem dat gekoppeld wordt aan het warmtenet.

Adriaan Raemdonck: Ereteken

° Pepingen, 16 oktober 1945

In 1968 richtte Adriaan Raemdonck de galerie De Zwarte Panter op in Antwerpen. Deze galerie, de oudste voor hedendaagse kunst in Vlaanderen, is een artistiek en sociaal statement, waar beeldend kunstenaars, schrijvers, kunstliefhebbers en anderen elkaar treffen en inspireren. Als voorzitter van de FEAGA (Federation of European Art Galleries Association) trekt Raemdonck via overleg zijn zienswijze verder over Europa. Kunst is voor hem geen luxeproduct maar een democratisch basisrecht voor iedereen.

Ledenboek ‘Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap’

De Vlaamse Regering kent jaarlijks en tegen uiterlijk 30 juni de eretekens toe. Alle leden van de Vlaamse Regering kunnen één of meer personen voordragen. De eretekens worden uitgereikt tijdens een officiële plechtigheid op 11 juli, de Vlaamse feestdag. De personen aan wie een Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap toegekend wordt, worden opgenomen in een officieel ledenboek.

Veelgestelde vragen