Vlaamse Regering

Op 25 juli 2014 heeft de Vlaamse Regering Bourgeois I de eed afgelegd in het Vlaams Parlement. De Vlaamse Regering bestaat uit 9 ministers en wordt geleid door minister-president Geert Bourgeois.

Regering Bourgeois

Septemberverklaring van de Vlaamse Regering

Op maandag 24 september 2018 heeft minister-president Geert Bourgeois de Septemberverklaring in het Vlaams Parlement voorgelezen. Traditioneel betekent dat de start van een nieuw politiek werkjaar.

De Septemberverklaring is een verklaring van de Vlaamse Regering over de algemene maatschappelijke situatie in Vlaanderen en over de krachtlijnen van haar beleid en de begroting 2019.

Dit is een goede gelegenheid om te kijken waar we staan, om een balans op te maken.
Vlaams minister-president Geert Bourgeois

Vorige regeringen

De allereerste Vlaamse Regering, onder leiding van Gaston Geens, trad aan in het jaar 1981. In de jaren nadien volgden verschillende regeringen elkaar op. Bekijk hier het overzicht van alle vorige Vlaamse Regeringen en hun samenstelling.