Gedaan met laden. U bevindt zich op: Jo Brouns

Jo Brouns

Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw

Jo Brouns, CD&V

Contactgegevens

Telefoon
02 552 64 00
Adres

Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 bus 90, 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Bevoegdheden

Jo Brouns is bevoegd voor:

  • het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie

  • het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

  • het beleidsdomein Landbouw en Visserij, met uitzondering van het beleidsveld Zeevisserij

Kabinet

Jo Brouns heeft een team van kabinetsmedewerkers die hem ondersteunen bij het uitvoeren van zijn taken.

Kabinet van de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw

Over Jo Brouns

Minister Jo Brouns
© Belga

Jo Brouns is geboren op 12 januari 1975 en is sinds 18 mei 2022 minister van Werk, Economie, Innovatie & Landbouw in de Vlaamse Regering. Hij volgt Hilde Crevits op, die Wouter Beke opvolgde als Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. Hij is getrouwd en heeft twee dochters en een zoon.

Jo Brouns is een geboren en getogen Kinrooienaar. Hij studeerde criminologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en behaalde vervolgens zijn diploma Maatschappelijk Assistent. Tussen 2000 en 2002 was hij criminaliteitsanalyst bij de stad Genk en vervolgens, tot 2007, was hij personeelsadviseur bij de Politiezone GAOZ – vandaag Politiezone MidLimburg.

In 2006 zette hij zijn eerste stappen in de politiek en werd hij verkozen als provincieraadslid voor Limburg, wat hij bleef tot 2019. In 2009 stond hij voor een eerste maal op de Limburgse CD&V-kieslijst voor het Vlaams Parlement als 3e opvolger, hij behaalde 13.399 voorkeurstemmen. Hij was ook kabinetsmedewerker van verschillende CD&V-ministers: van 2007 tot 2008 bij federaal minister van Justitie Jo Vandeurzen, van 2008 tot 2009 bij federaal minister van Ambtenarenzaken Steven Vanackere en van 2009 tot 2019 opnieuw bij Jo Vandeurzen, die toen Vlaams minister van Welzijn was.

Sinds 1 januari 2013 is hij gemeenteraadslid en burgemeester van Kinrooi. Bij de Vlaamse verkiezingen van 26 mei 2019 stond hij als eerste opvolger op de CD&V-lijst in de kieskring Limburg. Hij volgde Jo Vandeurzen op, die besloten had zijn zetel niet op te nemen.