Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hilde Crevits

Hilde Crevits

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Hilde Crevits, CD&V

Contactgegevens

Telefoon
02 552 68 00
Adres

Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Consciencegebouw

Koning Albert II laan 15, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Koning Albert II laan 15 bus 520, 1210 Brussel, België

Bevoegdheden

Hilde Crevits is bevoegd voor:

  • het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, met uitzondering van armoedebestrijding

  • het beleidsveld Zeevisserij

Kabinet

Hilde Crevits heeft een team van kabinetsmedewerkers die haar ondersteunen bij het uitvoeren van haar taken.

Kabinet van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Over Hilde Crevits

Hilde Crevits
© Belga

Hilde Crevits is geboren op 28/06/1967 in Torhout en is sinds 18 mei 2022 viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Hilde Crevits groeide op in Torhout en volgde daar haar humaniora. Daarna trok ze naar de Universiteit Gent om rechten te studeren. In juli 1990 haalde ze haar diploma van Licentiaat in de Rechten met grote onderscheiding.

Sinds 1 oktober 1990 is ze advocaat aan de balie in Brugge. Van september 1990 tot mei 1996 werd ze deeltijds assistent bij de Vakgroep Burgerlijk Recht van de Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent en dit onder leiding van Prof. Dr. Hubert Bocken. In hoofdzaak werd gewerkt aan de opmaak van een databank milieurechtspraak. Van mei 1996 tot november 1996 werkte ze als deeltijds kabinetsmedewerker bij burgemeester Moenaert in Brugge waar ze het thema verkeersveiligheid opvolgde.

Hilde Crevits is al geruime tijd actief in de politiek. In oktober 2000 begon ook haar politieke loopbaan. Van 25 oktober 2000 tot 7 juli 2004 was ze provincieraadslid voor West-Vlaanderen. Van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2006 bekleedde ze ook het ambt van schepen van de stad Torhout met volgende bevoegdheden: openbare werken, wijk- en stadskernvernieuwing, stadspatrimonium, energie- en nutsvoorzieningen, milieu, rechtsgeschillen.

Daarna werd ze ook eerste schepen van de Stad Torhout (van 2 januari 2007 tot 28 juni 2007) met als bevoegdheden: openbare werken en woonbeleid, leefmilieu, natuurzorg en milieuvergunningen, wijkgezelligheid en stadskernverfraaiing, stadspatrimonium, informatie en inspraakbeleid, energie- en nutsvoorzieningen en rechtsgeschillen.

Tussen 7 juli 2004 tot 28 juni 2007 was Hilde Crevits Vlaams volksvertegenwoordiger voor de kieskring provincie West-Vlaanderen, waarna ze op 28 juni 2007 (tot 13 juli 2009) Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur werd. Van 13 juli 2009 tot 25 juli 2014 werd ze Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. Op 25 juli 2014 werd ze viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs. Op 2 oktober 2019 werd Hilde Crevits viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw en sinds 18 mei 2022 is ze viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Tussen 1 juni 2016 en 1 januari 2019 was ze ook burgemeester van Torhout, met Kristof Audenaert als waarnemend burgemeester gezien haar ambt als viceminister-president en Vlaams minister van Onderwijs. Sinds 1 januari 2019 is ze voorzitter van de gemeenteraad van de stad Torhout.

Hilde Crevits woont in Torhout, is getrouwd en heeft een zoon en een dochter.