Ish Ait Hamou

° Vilvoorde, 9 april 1987

Ish Ait Hamou is een voormalig (hiphop)danser, choreograaf en televisiepresentator van Marokkaanse afkomst. De laatste jaren is Ait Hamou voornamelijk actief als auteur en schreef hij verschillende boeken. In 2016 won hij de Prijs van de Gelijkheid. In 2017 werd Ish Ait Hamou de eerste stadsambassadeur van de stad Vilvoorde.

Ish Ait Hamou geldt als een voorbeeld van een jongere die opgroeit in een arbeidersfamilie en omwille van zijn talent en inzet een Bekende Vlaming wordt. Ish ziet voor zichzelf een taak weggelegd om bruggen te bouwen tussen verdeelde groepen.

Ingrid De Jonghe

° Lier, 11 september 1955

Ingrid De Jonghe, pedagoge, criminologe, gedragstherapeute en schrijfster, richtte in 2010 TEJO (Therapeuten voor Jongeren) op. TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. Ondertussen werkt TEJO vanuit 14 TEJO-huizen in Vlaanderen en 1 TEJO-huis in Nederland met 450 vrijwilligers. In 2019 begeleidde TEJO meer dan 2.500 jongeren. In totaal werden er sinds de start al meer dan 10.000 geholpen.

Ingrid De Jonghe is een sociaal ondernemer: vanuit een sterke intrinsieke gedrevenheid, inspirerend en sociaal geëngageerd is ze erin geslaagd om mensen te mobiliseren voor een maatschappelijk erg relevante behoefte. Ingrid De Jonghe is een pionier: zoekend naar de juiste, innovatieve hulpverlening die aansluit bij de actuele noden van de jongeren samen met de reguliere hulpverlening en andere actoren uit het jeugdhulpverleningsveld, op basis van gezamenlijke ervaringen. Ingrid De Jonghe is een signaalgever: ze vestigt de aandacht van de overheid en van alle burgers op de reële behoefte aan kwaliteitsvolle, doelgerichte en tijdige therapeutische hulpverlening voor jongeren.

vzw Vlaanderen-Europa

Voor haar onverdroten inspanningen om het bewuster Vlaming-zijn in de open wereld van vandaag te stimuleren, de samenhorigheid en samenhang tussen alle generaties in de samenleving te versterken en de reflectie over verleden, heden en toekomst van Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap te verscherpen, kent de Vlaamse Regering graag een ereteken toe aan de vzw Vlaanderen-Europa.

Stichter en erevoorzitter Richard Celis en huidig voorzitter An De Moor nemen het ereteken in ontvangst namens de vzw.

Martine Vaneyck

° Sint-Truiden, 5 mei 1967

Martine Vaneyck is poetsmedewerker op intensieve zorgen in het Sint-Trudo ziekenhuis in Sint-Truiden. Ze krijgt een ereteken voor haar stille doch niet aflatende inzet tijdens de coronacrisis. De Vlaamse Regering wil op deze manier ook ‘gewone’ Vlamingen in de bloemetjes zetten, die tijdens de coronacrisis zijn blijven verder werken in niet altijd gemakkelijke omstandigheden of met risico’s in beroepen die niet eerder veel aandacht kregen. Martine Vaneyck krijgt en ontvangt het ereteken mee in naam van al haar collega’s in deze sector.

Ann Maes

° Waregem, 28 maart 1964

Ann Maes is winkelbediende in de Colruyt in Waregem. Ze krijgt een ereteken voor haar stille doch niet aflatende inzet tijdens de coronacrisis. De Vlaamse Regering wil op deze manier ook ‘gewone’ Vlamingen in de bloemetjes zetten, die tijdens de coronacrisis zijn blijven verder werken in niet altijd gemakkelijke omstandigheden of met risico’s in beroepen die niet eerder veel aandacht kregen. Ann Maes krijgt en ontvangt het ereteken mee in naam van al haar collega’s in deze sector.

Ledenboek ‘Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap’

De Vlaamse Regering kent jaarlijks en tegen uiterlijk 30 juni de eretekens toe. Alle leden van de Vlaamse Regering kunnen één of meer personen voordragen. De eretekens worden uitgereikt tijdens een officiële plechtigheid op 11 juli, de Vlaamse feestdag. De personen aan wie een Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap toegekend wordt, worden opgenomen in een officieel ledenboek.

Veelgestelde vragen