Voorwaarden

Gezinnen en alleenstaanden met een bescheiden inkomen kunnen een Vlaamse woonlening aanvragen als ze aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De woning moet in het Vlaamse Gewest liggen.
 • De vastgestelde maximumgrenzen inzake verkoopwaarde mogen niet overschreden worden.
 • Uw geïndexeerd inkomen mag een bepaald maximumbedrag niet overschrijden.
 • U moet voldoen aan de voorwaarde betreffende eigendomsbezit.
 • U moet voldoende solvabel zijn om het woonkrediet te kunnen afbetalen.

Een onafhankelijke externe expert zal de verkoopwaarde schatten. Voor een aantal kernsteden en gemeenten in de Vlaamse Rand zijn de maximumbedragen hoger dan elders in Vlaanderen.

Alle voorwaarden voor de Vlaamse Woonlening(opent in nieuw venster) vindt u op de website van het Vlaams Woningfonds.

Combinatie met energetische renovatielening

Is uw woning of appartement niet energiezuinig en plant u een grondige energetische renovatie, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden samen met de Vlaamse woonlening een renteloze energetische lening afsluiten bij het Vlaams Woningfonds(opent in nieuw venster).

Procedure

Om u in te schrijven voor de Vlaamse woonlening, maakt u een afspraak met het Vlaams Woningfonds in uw provincie of met een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) die de Vlaamse woonlening verstrekt. Zoek een adres van een SHM in uw buurt(opent in nieuw venster).

Als u langsgaat bij het Vlaams Woningfonds of een SHM, moet u volgende documenten meebrengen:

 • uw identiteitskaart
 • alle bewijsstukken in verband met uw huidige inkomen en dat van de personen die mee het krediet aangaan (bewijsstukken voor inkomsten van de laatste 6 maanden)
 • de gegevens van de aan te kopen woning en/of kostprijsraming van de uit te voeren werken.

Intrest

De rentevoet wordt berekend op basis van:

 • uw inkomen
 • uw gezinstoestand
 • de ligging van de woning of het appartement
 • de looptijd van de lening
 • en de referentierentevoet.

De rentevoeten variëren normaal gezien vanaf 1,60%(opent in nieuw venster). De rentevoet varieert in functie van de looptijd van het krediet. De standaardduurtijd van de lening is 20 jaar.

Neem voor meer informatie contact op met het Vlaams Woningfonds of een kredietverlenende sociale huisvestingsmaatschappij in uw buurt(opent in nieuw venster).

Lening

Het bedrag dat u kunt lenen(opent in nieuw venster), verschilt naargelang van de activiteit waarvoor u leent. U kunt lenen tot 100% van de aankoopprijs (incl. btw, registratiebelasting en notariskosten) of de waarde van de woning en/of de kostprijs van renovatiewerken.

Betalingsproblemen door de crisis

Opgelet: deze maatregelen zijn pas in werking vanaf 21/10/2022.

Hebt u het door de energiecrisis financieel moeilijk? U contacteert best zo snel mogelijk het Vlaams Woningfonds als u de Vlaamse Woonlening niet meer kunt betalen:

Wacht niet tot achterstanden zich opstapelen. De kredietverstrekker zal samen met u een oplossing zoeken.

In uitzonderlijke gevallen kunt u uitstel van betaling vragen voor maximaal 6 maanden. Deze periode van betalingsuitstel kan één keer worden verlengd met 3 maanden op gemotiveerd verzoek van de ontlener.

De maanden waarin u geen aflossing betaalt, komen wel bij de duurtijd van uw lening.

Veelgestelde vragen