Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse woonlening

Vlaamse woonlening

De Vlaamse woonlening is een voordelig woonkrediet voor wie een bescheiden inkomen heeft en toch een eigen woning wil kopen in het Vlaamse Gewest. U kunt de Vlaamse woonlening krijgen voor:

 • de aankoop van een woning of appartement (eventueel gecombineerd met werken)
 • het behoud van een woning of appartement na een echtscheiding of beëindiging van samenwoning (eventueel gecombineerd met werken)
 • werken aan een woning of appartement.

Doe de online test(opent in nieuw venster) en u weet meteen of u in aanmerking komt.

Voorwaarden

Gezinnen en alleenstaanden met een bescheiden inkomen kunnen een Vlaamse woonlening aanvragen als ze aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De woning moet in het Vlaamse Gewest liggen.
 • De vastgestelde maximumgrenzen inzake verkoopwaarde mogen niet overschreden worden.
 • Uw geïndexeerd inkomen mag een bepaald maximumbedrag niet overschrijden.
 • U moet voldoen aan de voorwaarde betreffende eigendomsbezit.
 • U moet voldoende solvabel zijn om het woonkrediet te kunnen afbetalen.

Een onafhankelijke externe expert zal de verkoopwaarde schatten. Voor een aantal kernsteden en gemeenten in de Vlaamse Rand zijn de maximumbedragen hoger dan elders in Vlaanderen.

Alle voorwaarden voor de Vlaamse Woonlening(opent in nieuw venster) vindt u op de website van het Vlaams Woningfonds.

Combinatie met energetische renovatielening

Is uw woning of appartement niet energiezuinig en plant u een grondige energetische renovatie, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden samen met de Vlaamse woonlening een renteloze energetische lening afsluiten bij het Vlaams Woningfonds(opent in nieuw venster).

Procedure

Om u in te schrijven voor de Vlaamse woonlening, maakt u een afspraak met het Vlaams Woningfonds in uw provincie(opent in nieuw venster) of met een woonmaatschappij die de Vlaamse woonlening verstrekt. Zoek een adres van een woonmaatschappij in uw buurt(opent in nieuw venster).

Als u langsgaat bij het Vlaams Woningfonds of een woonmaatschappij, moet u volgende documenten meebrengen:

 • uw identiteitskaart
 • alle bewijsstukken in verband met uw huidige inkomen en dat van de personen die mee het krediet aangaan (bewijsstukken voor inkomsten van de laatste 6 maanden)
 • de gegevens van de aan te kopen woning en/of kostprijsraming van de uit te voeren werken.

Intrest

De rentevoet wordt berekend op basis van:

 • uw inkomen
 • uw gezinstoestand
 • de ligging van de woning of het appartement
 • de looptijd van de lening
 • en de referentierentevoet.

De rentevoet varieert in functie van de looptijd van het krediet, het aantal personen ten laste en de ligging van de woning. De standaardduurtijd van de lening is 25 jaar.

Neem voor meer informatie contact op met het Vlaams Woningfonds(opent in nieuw venster) of een kredietverlenende woonmaatschappij in uw buurt(opent in nieuw venster).

Lening

Het bedrag dat u kunt lenen(opent in nieuw venster), verschilt naargelang van de activiteit waarvoor u leent. U kunt lenen tot 100% van de aankoopprijs (incl. btw, registratiebelasting en notariskosten) of de waarde van de woning en/of de kostprijs van renovatiewerken.

Veelgestelde vragen