Voorwaarden

Om een Vlaamse Woonlening te krijgen, moet de woning in het Vlaamse Gewest liggen. U moet op de dag waarop u de dossierkosten van 100 euro betaalt, ook aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • uw leeftijd: u moet 18 jaar of ouder zijn en de lening moet volledig terugbetaald zijn in het jaar waarin de oudste ontlener 70 jaar wordt
 • uw eigendom: u en de personen met wie u de lening aanvraagt, mogen alleen de woning waarvoor u de lening aanvraagt in volle eigendom of vruchtgebruik hebben. U mag ook geen andere bouwgrond of kavel volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben
 • uw verblijf in België: u moet kunnen aantonen dat u langdurig in België mag verblijven
 • uw inkomen (opent in nieuw venster)
 • en uw financiële draagkracht (opent in nieuw venster).

Op die datum (de referentiedatum) wordt ook de rentevoet van de lening vastgelegd.

De geschatte verkoopwaarde van de woning mag niet hoger liggen dan vooraf bepaalde maximumbedragen. Een schatter van de VMSW zal die inschatting maken. Voor een aantal kernsteden en gemeenten in de Vlaamse Rand zijn de maximumbedragen hoger dan elders in Vlaanderen.

Alle voorwaarden voor de Vlaamse Woonlening (opent in nieuw venster) vindt u op de website van de VMSW.

Procedure

Om u in te schrijven voor de Vlaamse woonlening, maakt u een afspraak met een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) die de Vlaamse woonlening verstrekt. Zoek een adres van een SHM in uw buurt (opent in nieuw venster).

Als u langsgaat bij een SHM, moet u volgende documenten meebrengen:

 • uw identiteitskaart
 • uw laatst beschikbare aanslagbiljet
 • alle bewijsstukken in verband met uw huidige inkomen en dat van de personen die mee het krediet aangaan (minstens drie laatste inkomensfiches).
 • een attest van uw gezinssamenstelling.

Bedrag

Het bedrag dat u kunt lenen (opent in nieuw venster), verschilt naargelang van de activiteit waarvoor u leent. Er wordt nooit meer geleend dan 100% van de door de VMSW geschatte verkoopwaarde van het goed. Er wordt ook nooit meer geleend dan de prijs van de verrichting (bv. de aankoopprijs van de woning, de kostprijs van de werken, ...).

De rentevoet wordt berekend op basis van:

 • het netto belastbare inkomen
 • het aantal personen ten laste
 • de ligging van de woning of het appartement.

De rentevoeten variëren momenteel tussen 2% en 2,12% (opent in nieuw venster), maar kunnen maandelijks stijgen of dalen.

De standaardduurtijd van de lening is 20 jaar.

Neem voor meer informatie contact op met een sociale huisvestingsmaatschappij in uw buurt (opent in nieuw venster).

Betalingsproblemen door de coronacrisis

Hebt u het door de coronacrisis financieel moeilijk? U contacteert best zo snel mogelijk mijnlening@vmsw.be (opent in uw e-mail applicatie), als u de Vlaamse Woonlening niet meer kunt betalen. Wacht niet tot achterstanden zich opstapelen. De VMSW zal samen met u een oplossing zoeken. Misschien kunt u een periode minder afbetalen of de achterstand in stukjes terugbetalen.

Meer info

Contact

Neem voor meer informatie contact op met een shm in uw buurt (opent in nieuw venster).