Gedaan met laden. U bevindt zich op: Iconen Huisstijlrichtlijnen

Iconen

Een extra grafisch element in de huisstijl zijn de iconen. Die worden gemaakt in een vormtaal die uniek is voor de huisstijlbeeldtaal. 

Je kunt de iconen ondersteunend gebruiken om teksten of woorden te illustreren, maar je kunt ze ook prominent gebruiken als campagnebeeld in je ontwerp. Iedereen binnen de Vlaamse overheid gebruikt dezelfde iconen. We maken een onderscheid tussen:

  • de basisiconen, die we online en in print gebruiken
  • de functionele webiconen die enkel digitaal worden toegepast.

Iconenbibliotheek

Het projectteam merkbeleid laat de basisiconen gemeenschappelijk maken. In de iconenbibliotheek(opent in nieuw venster) kan je alle iconen downloaden. Vind je een icoon niet terug en wens je die te laten bijmaken, dan kan je je richten tot merkbeleid@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Nieuwe iconen kunnen binnen de week aangemaakt worden. Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken draagt deze aanmaakkosten.

Deze iconen kunnen zowel gebruikt worden als visuals voor je website of nieuwsbrief, als voor drukwerk en andere offline communicatie. Er zijn twee varianten per icoon: zwart/wit en negatief.

Voorbeelden van basisiconen

Voorbeelden van iconen in publicaties

Veiligheidspictogrammen

Let erop dat veiligheidssignalisatie niet onder de richtlijnen van de huisstijl valt en wordt opgelegd door het KB van 17 juni 1997 over de veiligheids- en gezondheidssignalering.

Meer informatie over de Europese norm rond veiligheidspicgramen kan je in onderstaand document terugvinden. Wil je de veiligheidspictogrammen gebruiken, maak dan een melding via Facilipunt.

Functionele webiconen

Iedere website en -toepassing gebruikt functionele iconen, zoals een vinkje, een pijltje om lijstjes open en dicht te klappen of om een tabel te sorteren.

Hiervoor kan je gebruik maken van de componentenbibliotheek van het webuniversum(opent in nieuw venster). Bijzonder is dat deze iconen in een iconfont ter beschikking worden gesteld waardoor je ze kan bewerken en gebruiken als vectoriële bestanden (zoals SVG) en niet als bitmap-afbeeldingen zoals een gif of png.

Het voordeel is dat ze op een erg gemakkelijke manier in verschillende formaten en in verschillende kleuren kunnen gebruiken worden.

Vormtaal

De vormtaal voor iconen van de Vlaamse overheid is te gebruiken voor alle communicatie (offline en online in het geval van illustratieve iconen), zowel intern als extern. Een consequente toepassing van onderstaande kenmerken draagt bij aan de eigenheid en een goede herkenbaarheid van de huisstijl.

Grootte

Het icoon staat steeds zo groot mogelijk binnen het blauwe referentiekader van 40 x 40 pixels. Zo zijn alle iconen even groot en hebben ze dezelfde lijndikte.

Lijndikte

De lijndikte van de iconen is altijd 1 punt. De lijnen zijn overigens standaard 100% zwart, maar kunnen dus later in de gewenste kleur uit het kleurenpalet omgezet worden.

Vorm

De vorm van een icoon wordt opgebouwd vanuit enerzijds een gestileerde waarneming en anderzijds een abstracte geometrische vorm. Het icoon is generiek, simplistisch en bevat weinig details, maar is wel herkenbaar. Het is belangrijk de vormgeving ervan te beperken tot de essentie. Het perspectief mag bepaald worden in functie van de begrijpbaarheid.

Verbodsiconen

Iconen die iets verbieden worden voorzien van een schuine streep. Deze streep loopt van linksonder tot rechtsboven, kent een hellingsgraad van 45% en heeft een lijndikte van 0,5 punt. De lijn loopt van rand tot rand (blauwe kader) en wordt niet afgerond. Voor het icoon zelf wordt in deze situatie een kader van 35 x 35 pixels gehanteerd.

Combinaties

Een icoon is idealiter opgebouwd vanuit één element, maar voor de begrijpelijkheid of context kan het wenselijk zijn om een combinatie te maken van meerdere objecten. Bij voorkeur is zulk samengesteld icoon een samenhangend geheel van maximum 3 objecten die gescheiden worden door een witruimte. Gebruik bij voorkeur (een combinatie) reeds ontwikkelde iconen.

Tekst

Het is vanzelfsprekend dat iconen voor zich moeten spreken zodat tekstuele toevoegingen overbodig zijn. Echter, soms is een tekstuele toevoeging onvermijdelijk. De tekst dient dan zo kort mogelijk geformuleerd te worden in het lettertype Flanders Art Sans Medium, in caps.

Stijlelement

In de mate van het mogelijke wordt een icoon voorzien van een kenmerkende afgeronde hoek/lijn. Idealiter wordt deze afgeronde hoek rechtsonderaan toegepast.

Volvlakken

Soms is het beter te kiezen voor een zwarte invulling dan outlines, omdat het anders te druk wordt en dus minder herkenbaar.

Rijrichting

In het geval van een bewegend voertuig opteren we een en dezelfde rijrichting. Het object rijdt steeds van links naar rechts.