Gedaan met laden. U bevindt zich op: Jouw tekst vertaald Vertalingen

Jouw tekst vertaald

De cel Vertalingen van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) vertaalt teksten voor hun eigen departement DKBUZA, voor de Vlaamse Regering en voor het Staatsblad. Andere entiteiten van de Vlaamse overheid kunnen bij de cel aankloppen voor advies over vertalingen en anderstalige communicatie. Daarnaast geven de collega’s van de cel Vertalingen taal- en vertaaltips waarmee je zelf aan de slag kunt.

Jouw tekst laten vertalen

Heb je een tekst die je wil laten vertalen? Mail je vertaalvraag dan naar de cel Vertalingen(opent in uw e-mail applicatie). Zij vertalen jouw tekst zelf of verwijzen je door naar het vertaalbureau waarmee de Vlaamse overheid een raamcontact heeft afgesloten.

Heerlijk heldere vertaling

Wil je jouw Nederlandse tekst laten vertalen?

Terwijl je de tekst schrijft, neem je er het best al de checklist voor schrijvers van Heerlijk Helder bij. Zo krijg je een heerlijk heldere vertaling terug.

Beëdigde vertalingen

Soms heb je een beëdigde vertaling nodig om voldoende rechtskracht te geven aan een document in een vreemde taal. Alleen beëdigde vertalers kunnen zo’n vertaling maken. Een beëdigde vertaler is een vertaler die een professionele eed heeft afgelegd en bevoegd is om bepaalde officiële documenten te vertalen.

Lees meer over beëdigde vertalers.

Tolken

Wanneer je een tolk nodig hebt, helpen de collega’s van de Protocoldienst jou verder. Voor DKBUZA reserveren ze tolken en regelen ze de financiële afhandeling. Andere entiteiten krijgen een lijst van tolken waarmee de Protocoldienst samenwerkt.

Neem contact op met de collega’s van de Protocoldienst(opent in uw e-mail applicatie) om een tolk in te huren.

Sociaal tolken en vertalen

Voor sociaal tolken en vertalen kan je terecht op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering(opent in nieuw venster).

Zelf aan de slag

Als je zelf een tekst wil vertalen, kunnen deze vertaal- en schrijftips je daarbij zeker helpen.

Gegevensbescherming

Stuur geen teksten met persoonsgegevens over derden door. Maak je tekst desnoods eerst anoniem, door er alle gegevens uit te halen die personen identificeerbaar maken.