Jouw tekst laten vertalen

Heb je een tekst die je wil laten vertalen? Mail je vertaalvraag dan naar het team Vertalingen(opent in uw e-mail applicatie). Zij vertalen jouw tekst zelf of verwijzen je door naar het vertaalbureau waarmee de Vlaamse overheid een raamcontact heeft afgesloten.

Je kan ook zelf bij het vertaalbureau een vertaling aanvragen(opent in nieuw venster).

Heerlijk heldere vertaling

Wil je jouw Nederlandse tekst laten vertalen?

Terwijl je de tekst schrijft, neem je er het best al de checklist voor schrijvers van Heerlijk Helder(opent in nieuw venster) bij. Zo krijg je een heerlijk heldere vertaling terug.

Beëdigde vertalingen

Soms heb je een beëdigde vertaling nodig om voldoende rechtskracht te geven aan een document in een vreemde taal. Alleen beëdigde vertalers kunnen zo’n vertaling maken. Een beëdigde vertaler is een vertaler die een professionele eed heeft afgelegd en bevoegd is om bepaalde officiële documenten te vertalen.

Lees meer over beëdigde vertalers.

Tolken

Wanneer je een tolk nodig hebt, helpen de collega’s van de Protocoldienst jou verder. Voor DKBUZA reserveren ze tolken en regelen ze de financiële afhandeling. Andere entiteiten krijgen een lijst van tolken waarmee de Protocoldienst samenwerkt.

Neem contact op met de collega’s van de Protocoldienst(opent in uw e-mail applicatie) om een tolk in te huren.

Zelf aan de slag

Als je zelf een tekst wil vertalen, kunnen deze vertaal- en schrijftips je daarbij zeker helpen.

Vertalingen en hertalingen van crisisinformatie

De entiteiten van de Vlaamse overheid kunnen hun communicatie over de coronacrisis laten vertalen in meerdere talen, of laten hertalen naar duidelijk Nederlands, ondersteund met laagdrempelig beeldmateriaal.

Meer informatie over Vertalingen en hertalingen van crisisinformatie(opent in nieuw venster).

Gegevensbescherming

Stuur geen teksten met persoonsgegevens over derden door. Maak je tekst desnoods eerst anoniem, door er alle gegevens uit te halen die personen identificeerbaar maken.