Gedaan met laden. U bevindt zich op: Adviezen en aanbevelingen Vlaamse Toezichtcommissie

Adviezen en aanbevelingen

De Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens verleent, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van het Vlaams Parlement of de Vlaamse Regering adviezen over elke aangelegenheid met betrekking tot de verwerkingen van persoonsgegevens. 

Terminologie en interpretatie

De Vlaamse Toezichtcommissie geeft hierbij kort uitleg bij begrippen waar verwarring over kan bestaan.

Adviezen andere toezichthouders

Hieronder vind je een selectie van de andere toezichthouders.