Gedaan met laden. U bevindt zich op: Overzicht adviezen energieregelgeving Adviezen en aanbevelingen

Overzicht adviezen energieregelgeving

VTC/A/W/2024/027
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2024/027 van 20 februari 2024 over voorstel van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft het uniek loket voor de aanvraag, behandeling, verwerking en uitbetaling van gebouwpremies of premies voor energieopwekkingsinstallaties en tot instelling van een rapportageverplichting voor datacentra.

VTC/A/W/2024/023
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2024/023 van 20 februari 2024 over ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over energie, ETS en gebouwenpas.

VTC/A/W/2023/130(PDF bestand opent in nieuw venster)
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/130 van 14 november 2023 over ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021 tot uitvoering van het decreet van 30 november 2018 betreffende de gebouwenpas en het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022 tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021.

VTC/A/W/2023/128(PDF bestand opent in nieuw venster)
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/128 van 14 november 2023 over ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van het centraal examen voor energiedeskundigen type A, en de versterking van de erkenningsregeling voor energiedeskundigen type A en type D.

VTC/A/W/2023/088
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/088 van 12 september 2023 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de oprichting van een online platform voor het faciliteren van tegemoetkomingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik, het rationeel energiebeheer en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

VTC/A/W/2023/024
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/024 van 21 februari 2023 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater, het Energiebesluit van 19 november 2010 en het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

VTC/A/W/2023/023
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/023 van 6 maart 2023 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft netbeheer, energie-efficiëntie en milieuvriendelijke energieproductie.

VTC/A/W/2022/100
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/100 van 11 oktober 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft de tegemoetkoming voor te renoveren of te verbeteren bestaande woning of voor te realiseren nieuwe woning, de financiële aspecten van kamerwoningen, hernieuwbare energie, onderbezetting, huurprijsberekening en groepsgebouw.

VTC/A/W/2022/068
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/068 van 19 juli 2022 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, het decreet van 13 juli 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012 en het decreet van 17 december 2021 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft toewijzingen aan het Energiefonds, wijzigingen betreffende flexibiliteit en energiedelen, de uitbouw van het energiedataplatform en de herziening van de administratieve geldboetes aangaande installatie-eisen.

VTC/A/W/2022/067
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/067 van 6 september 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater, het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, en het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft diverse bepalingen inzake energie.

VTC/A/W/2022/060
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/060 van 19 juli 2022 over het ontwerp van ministerieel besluit van de minister bevoegd voor energie tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 28 december 2018 houdende algemene bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving, energieprestatiecertificaten en de certificering van aannemers en installateurs.

VTC/A/W/2022/047
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/047 van 17 mei 2022 over het voorstel van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de verduidelijking van het verbod op de plaatsing van een stookolieketel betreft.

VTC/A/W/2022/023
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/023 van 15 maart 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het Energiebesluit van 19 november 2010 en het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, wat betreft diverse bepalingen inzake de energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

VTC/A/W/2022/018
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/018 van 15 februari 2022 over het voorstel van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van boek 6, deel 9, titel 2, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat het gebruik van hernieuwbare energie door sociale huurders betreft, en tot wijziging van artikel 6.16, 6.17 en 6.19 van dezelfde Codex.

VTC/A/W/2022/001
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/001 van 18 januari 2022 over het voorstel van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de toegang tot en het gebruik van EAN-codes door de syndicus betreft.

VTC/A/W/2021/093
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/093 van 16 november 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft het invoeren van een openbaredienstverplichting voor de elektriciteitsdistributienetbeheerders.

VTC/A/W/2021/092
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/092 van 16 november 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de sociale openbaredienstverplichtingen en REG - openbaredienstverplichtingen.

VTC/A/W/2021/064
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/064 van 20 juli 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021.

VTC/A/W/2021/048
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/048 van 24 juni 2021 over het voorstel van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat het invoeren van een databank voor premies en subsidies betreft.

VTC/A/W/2021/047
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/047 van 15 juni 2021 over het voorstel van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat een verbod op de plaatsing of vervanging van een stookolieketel betreft.

VTC/A/W/2021/040
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/040 van 15 juni 2021 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van het energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft toewijzingen aan het energiefonds, wijzigingen betreffende flexibiliteit en energiedelen, de uitbouw van het energiedataplatform en de databank premies en de herziening van de administratieve geldboetes aangaande installatie-eisen.

VTC/A/W/2021/037
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/037 van 11 mei 2021 over het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van een renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen en bepalingen over het energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële gebouwen.

VTC/A/W/2021/036
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/036 van 15 juni 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft het invoeren van een retroactieve investeringspremie voor andere decentrale productie-installaties dan fotovoltaïsche zonnepanelen waarvoor de virtuele terugdraaiende teller wegvalt en wat betreft het invoeren van een retroactieve investeringspremie voor de plaatsing van een warmtepomp in dienst genomen voor 1 januari 2021 in combinatie met fotovoltaïsche zonnepanelen.

VTC/A/W/2021/019
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/019 van 2 maart 2021 over het ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2019 betreffende de rapportering van de elektriciteitsdistributienetbeheerders en de beheerder van het plaatselijke vervoernet van elektriciteit betreffende de uitvoering van de REG-openbaredienstverplichtingen en tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 december 2018 houdende vaststelling van de nadere regels, technische vereisten en hoogten van de premies, trajectbegeleidingen en collectieve renovatieprojecten, vermeld in artikel 6.4.1/1, artikel 6.4.1/1/1, artikel 6.4.1/½, artikel 6.4.1/1/3, artikel 6.4.¼, artikel 6.4.1/5, artikel 6.4.1/9 en artikel 6.4.1/9/1 van het Energiebesluit van 19 november 2010 en tot inwerkingtreding van artikel 25, 2° en artikel 64 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft diverse bepalingen over energie.

VTC/A/W/2021/018
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/018 van 2 maart 2021 over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het energiedecreet van 8 mei 2009 en de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

VTC/A/W/2021/014
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/014 van 23 februari 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft het invoeren van een retroactieve investeringspremie voor PV-eigenaars waarvoor de virtuele terugdraaiende teller wegvalt.

VTC/A/W/2021/011
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/011 van 2 maart 2021 over het voorstel van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de uitwisseling van gegevens tussen kredietgevers en het VEKA betreft.

VTC/A/W/2021/001
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/001 van 26 januari 2021 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en het Energiebesluit van 19 november 2010.

VTC/A/W/2020/051
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/051 van 17 november 2020 over een voorontwerp van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en tot omzetting van richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU.

VTC/A/W/2020/015
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/015 van 30 juni 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, betreffende de omzetting van Richtlijn 2018/844/EU en betreffende diverse bepalingen inzake de energie-efficiëntie.

VTC/A/W/2020/011
Advies wetgeving van de Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/011 van 28 april 2020 over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het energiedecreet van 8 mei 2009.