Gedaan met laden. U bevindt zich op: Rechten van betrokkenen Vlaamse Toezichtcommissie

Rechten van betrokkenen

De AVG heeft de betrokkenen specifieke rechten gegeven en de Vlaamse bestuursinstanties moeten de uitoefening van die rechten faciliteren.

De AVG geeft de betrokkenen specifieke rechten(opent in nieuw venster).

De betrokkene heeft, als bepaalde voorwaarden vervuld zijn en behoudens de uitzonderingen vermeld in de AVG, recht op:

  • Informatie over zijn persoonsgegevens
  • Toegang tot zijn persoonsgegevens
  • Rechtzetting van zijn persoonsgegevens
  • Wissing van zijn persoonsgegevens (“recht op vergetelheid”)
  • Beperking van de verwerking
  • Bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens
  • Rechten in geval van geautomatiseerde individuele besluitvorming (waaronder profilering)

Sommige rechten zijn niet van toepassing voor bepaalde verwerkingen van overheden, zoals het recht van overdraagbaarheid.

De Vlaamse bestuursinstanties moeten het als verwerkingsverantwoordelijken mogelijk maken dat de betrokkenen deze rechten kunnen uitoefenen.

De European Data Protection Board (EDPD) heeft op 28 maart 2023 een richtlijn gepubliceerd over het recht op inzage(PDF bestand opent in nieuw venster) die aanwijzingen geeft over wat je als betrokkene kan vragen en wat je als verwerkingsverantwoordelijke moet en kan doen als de betrokkene het recht op inzage wil uitoefenen.

Klachten

Iedere betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de VTC indien hij van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens een inbreuk maakt op de AVG. Dit kan dus voor wat de VTC betreft gaan om een burger die een klacht heeft met betrekking tot de gegevensbescherming bij een verwerking van zijn persoonsgegevens door een Vlaamse overheidsinstantie waaronder bijvoorbeeld ook lokale besturen vallen.
Burgers die een klacht willen indienen over de private sector en telecombedrijven dienen hun klacht te richten aan de Gegevensbeschermingsautoriteit(opent in nieuw venster).

Verificaties

Als een betrokkene zijn rechten wil laten gelden, zoals recht van inzage, in het kader van een onderzoek dat betrekking heeft op hem en er zijn specifieke decretale bepalingen die uitzonderingen op die rechten hebben ingevoerd, dan zal de betrokkene zich tot de VTC kunnen wenden die voor hem de nodige verificaties doet. Men noemt dit ook ‘onrechtstreekse toegang’.