De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) is als toezichthoudende autoriteit verantwoordelijk voor het toezicht op de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) door de Vlaamse bestuursinstanties.

Wat?

De ‘Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens’ werd op 25 mei 2018 opgericht met het AVG-decreet. Zij vervangt de ‘Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer’ die werd opgericht door het e-govdecreet en die operationeel was sinds 2010.

De VTC is wat betreft haar organisatie, juridische structuur en besluitvorming autonoom en functioneel onafhankelijk van de instanties op wiens gegevensverwerkingsprocessen ze toezicht houdt.

Voor wie?