Gedaan met laden. U bevindt zich op: Organisatie Vlaamse Toezichtcommissie Over de Vlaamse Toezichtcommissie

Organisatie Vlaamse Toezichtcommissie

De toezichtcommissie

De Vlaamse Toezichtcommissie bestaat uit drie leden (waaronder de voorzitter) en drie plaatsvervangers.

De Vlaamse toezichtcommissie werd samengesteld op 17 mei 2019. Hun mandaat duurt zes jaar en ze kunnen maximaal twee mandaten uitoefenen.

Met de publicatie van de aanstelling van de nieuwe leden in het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2019 waren alle wijzigingen die het AVG-decreet invoerde in het e-Govdecreet in werking getreden en werd de VTC een volwaardige toezichthoudende autoriteit zoals bedoeld in de AVG.

De Vlaamse Regering heeft op 17 mei 2019 de twee nog aan te duiden plaatsvervangende leden aangesteld.

De leden van de Vlaamse Toezichtcommissie worden aangesteld op grond van hun kwalificaties, ervaring en vaardigheden op het gebied van zowel juridische als technologische expertise inzake de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

De leden ontvangen een presentiegeld.

De leden worden bijgestaan door een secretariaat.

Volgende leden werden aangeduid door de Vlaamse Regering:

 • Voorzitterschap
  • Dhr. Hans Graux
 • Effectieve leden
  • Dhr. Marc Nyssen
  • Dhr. Frankie Schram
 • Plaatsvervangende leden
  • Dhr. Jan Guldentops
  • Dhr. Erik Van Zuuren
  • Dhr. Peter Berghmans

  Secretariaat

  De Vlaamse Toezichtcommissie beschikt over een secretariaat waarvan het personeel ter beschikking wordt gesteld door de diensten van de Vlaamse overheid die bevoegd zijn voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. De voorzitter van de toezichtcommissie duidt de personeelsleden van de toezichtcommissie aan. De personeelsleden van de toezichtcommissie staan onder de leiding en het gezag van de voorzitter van de toezichtcommissie. Op het secretariaat werken momenteel 3 full-time personeelsleden.

  Huishoudelijk reglement

  Het huishoudelijk reglement(PDF bestand opent in nieuw venster) bepaalt hoe de Vlaamse Toezichtcommissie werkt en tot haar beslissingen en adviezen komt.

  Meer info

  Meer info over de organisatie kan u lezen in het e-govdecreet(opent in nieuw venster).