Gedaan met laden. U bevindt zich op: Informatie en inlichtingen Adviezen en aanbevelingen

Informatie en inlichtingen

Procedure

De voorzitter van de Vlaamse Toezichtcommissie beantwoordt ieder verzoek om inlichtingen of om een zienswijze dat gericht is aan de toezichtcommissie. Het antwoord wordt gegeven op basis van de inlichtingen en de gegevens waarover het secretariaat voor de behandeling van het verzoek beschikt. De VTC blijft altijd bevoegd om als collegiaal orgaan uitspraak te doen over informatievraag. De vraagsteller wordt daarvan in het antwoord op de hoogte gebracht.

De voorzitter kan op elk moment de behandeling op zijn niveau afbreken en het dossier formeel op de zitting brengen. Hij brengt de vraagsteller daarvan op de hoogte. Als het antwoord wordt gegeven na een beraadslaging van de toezichtcommissie op de zitting, wordt dat uitdrukkelijk vermeld.

Praktische informatie

Verzoeken tot informatie en inlichtingen worden bij voorkeur elektronisch ingediend via contact@toezichtcommissie.be(opent in uw e-mail applicatie) (of per brief naar Koning Albert II laan 15 bus 149, 1210 Brussel).